Sim Đầu Số 0306

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.19.0303 1.600.000 33 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 34 Đặt mua
5 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0971.13.0202 1.600.000 25 Đặt mua
7 Mobifone 079.444.1991 1.600.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 078.345.1979 3.900.000 53 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 27 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
15 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 079.345.2020 1.100.000 32 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.1973 2.500.000 36 Đặt mua
18 Mobifone 078.666.1979 5.800.000 59 Đặt mua
19 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
20 Mobifone 079.222.1177 2.900.000 38 Đặt mua
21 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
22 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 07.9222.1000 1.100.000 23 Đặt mua
24 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua