Sim Đầu Số 0306

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 66 Đặt mua
2 Mobifone 0936.88888.5 99.000.000 63 Đặt mua
3 Vinaphone 0919.88888.9 468.000.000 68 Đặt mua
4 Mobifone 0902.88888.1 88.000.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 0794.999992 13.000.000 67 Đặt mua
6 Mobifone 07.88888.193 6.450.000 60 Đặt mua
7 Mobifone 07.88888.750 4.950.000 59 Đặt mua
8 Mobifone 07.88888.766 17.000.000 66 Đặt mua
9 Mobifone 070.66666.98 19.000.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 07.88888.122 20.000.000 52 Đặt mua
11 Mobifone 07.88888.036 5.950.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 07.88888.180 6.950.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 07.88888.633 18.000.000 59 Đặt mua
14 Mobifone 07.88888.097 5.450.000 63 Đặt mua
15 Mobifone 07.88888.983 12.000.000 67 Đặt mua
16 Mobifone 07.88888.116 35.000.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 07.88888.736 5.450.000 63 Đặt mua
18 Mobifone 07.88888.232 12.000.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 079.5444445 18.000.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 07.88888.703 4.950.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 07.88888.562 5.950.000 60 Đặt mua
22 Mobifone 07.88888.982 12.000.000 66 Đặt mua
23 Mobifone 070.66666.19 14.000.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 07.88888.245 3.990.000 58 Đặt mua