Sim Đầu Số 0330

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0981.555.666 279.000.000 51 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.999.222 139.000.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0979.333.666 488.000.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 0901.999.111 106.000.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0985.666.111 93.000.000 43 Đặt mua
7 Vinaphone 0919.444.888 155.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0966.777.999 899.000.000 69 Đặt mua
9 Viettel 0962.222.888 379.000.000 47 Đặt mua
10 Vinaphone 0913.000.333 199.000.000 22 Đặt mua
11 Vinaphone 0919.333.777 255.000.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0988.111.888 688.000.000 52 Đặt mua
13 Vinaphone 0917.111.888 222.000.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0935.999.333 112.000.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.666.999 888.000.000 69 Đặt mua
16 Viettel 0971.222.666 199.000.000 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0915.111.888 268.000.000 42 Đặt mua
18 Mobifone 0903.000.111 179.000.000 15 Đặt mua
19 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0981.555.111 93.000.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0963.111.888 245.000.000 45 Đặt mua
22 Mobifone 0939.888.999 1.666.000.000 72 Đặt mua
23 Mobifone 0778.777.999 168.000.000 70 Đặt mua
24 Viettel 0971.111.666 239.000.000 38 Đặt mua