Sim Đầu Số 0330

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.8989.1155 1.800.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 079.444.1144 4.000.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 079.379.7799 10.500.000 67 Đặt mua
4 Mobifone 0789.92.2255 1.200.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 0798.68.3344 1.000.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 0703.17.6677 800.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0708.32.1177 1.000.000 36 Đặt mua
8 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 45 Đặt mua
9 Mobifone 07.69.69.6611 1.500.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 089.887.5544 1.000.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 0798.18.9955 850.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0961.27.77.22 4.000.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 07.6969.99.00 2.000.000 55 Đặt mua
14 Mobifone 0707.78.5577 1.200.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0797.71.11.77 3.500.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 0898.87.2211 800.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0797.37.9966 1.300.000 63 Đặt mua
18 Mobifone 0703.32.1177 1.000.000 31 Đặt mua
19 Mobifone 0703.32.0099 850.000 33 Đặt mua
20 Mobifone 078.345.3344 1.100.000 41 Đặt mua
21 Mobifone 079.818.8855 850.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 0708.64.0099 1.000.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0708.69.1199 950.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0765.67.5599 1.200.000 59 Đặt mua