Sim Đầu Số 0330

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0794.447.111 1.300.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0783.455.000 1.100.000 32 Đặt mua
3 Mobifone 0703.225.000 850.000 19 Đặt mua
4 Mobifone 078.6667.000 1.100.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0703.227.111 1.000.000 24 Đặt mua
6 Mobifone 0783.225.222 2.150.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 078.3537.555 2.300.000 48 Đặt mua
8 Mobifone 079.4446.555 3.000.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 079.222.1444 1.800.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0703.221.444 1.100.000 27 Đặt mua
11 Mobifone 078.3337.222 2.900.000 37 Đặt mua
12 Mobifone 076.444.8555 4.600.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 07.0333.5444 1.500.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 079.7172.333 1.900.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 078.5858.555 7.700.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 079.3883.444 1.600.000 50 Đặt mua
17 Mobifone 07.0888.5444 1.600.000 48 Đặt mua
18 Mobifone 079.4443.000 1.100.000 31 Đặt mua
19 Mobifone 07.8333.7000 1.500.000 31 Đặt mua
20 Mobifone 079.8887.555 5.500.000 62 Đặt mua
21 Mobifone 078.666.4555 4.200.000 52 Đặt mua
22 Mobifone 0798.588.555 5.800.000 60 Đặt mua
23 Mobifone 0783.334.111 1.300.000 31 Đặt mua
24 Mobifone 076.9696.444 1.600.000 55 Đặt mua