Sim Đầu Số 0331

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.6969.1199 1.600.000 57 Đặt mua
2 Mobifone 0708.92.0099 850.000 44 Đặt mua
3 Viettel 096.123.2277 5.700.000 39 Đặt mua
4 Mobifone 0797.17.2288 800.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 0767.78.6699 1.650.000 65 Đặt mua
6 Mobifone 07.69.69.66.55 1.800.000 59 Đặt mua
7 Mobifone 0708.32.1177 1.000.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0961.01.0011 5.700.000 19 Đặt mua
9 Mobifone 0797.37.3355 900.000 49 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.8877 1.300.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 07.9779.7722 1.800.000 57 Đặt mua
12 Mobifone 07.0440.7788 1.300.000 45 Đặt mua
13 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 38 Đặt mua
14 Mobifone 07.9779.4466 950.000 59 Đặt mua
15 Mobifone 078.345.6677 1.600.000 53 Đặt mua
16 Mobifone 079.868.5588 2.300.000 64 Đặt mua
17 Mobifone 0708.65.2288 1.300.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 0783.53.6611 650.000 40 Đặt mua
19 Mobifone 0765.69.1199 950.000 53 Đặt mua
20 Mobifone 07.6969.6644 1.800.000 57 Đặt mua
21 Mobifone 079.789.7722 1.300.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 0704.45.0099 850.000 38 Đặt mua
23 Viettel 097.115.6655 4.500.000 45 Đặt mua
24 Mobifone 0898.87.9944 800.000 66 Đặt mua