Sim Đầu Số 0380

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.77.3131 2.400.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.5454 1.400.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 079.345.8080 1.500.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 0708.33.6565 1.000.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 0792.66.9191 1.250.000 50 Đặt mua
6 Mobifone 07.9998.8080 1.500.000 58 Đặt mua
7 Mobifone 0898.87.2424 800.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 07.8989.5050 2.050.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.5151 1.300.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 079.222.1414 1.600.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 078.666.7171 1.500.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 0707.58.3232 1.150.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 0792.66.6464 1.250.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0708.65.9696 1.000.000 56 Đặt mua
15 Mobifone 0708.32.2727 1.000.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0798.18.2727 850.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 078.666.3131 1.500.000 41 Đặt mua
18 Mobifone 078.333.0606 1.200.000 36 Đặt mua
19 Mobifone 0784.39.3737 1.200.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 07.8989.8484 2.950.000 65 Đặt mua
21 Mobifone 0765.69.0909 1.050.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 0707.74.5757 1.050.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0783.22.5252 1.500.000 36 Đặt mua
24 Mobifone 0784.33.6767 1.000.000 51 Đặt mua