Sim Đầu Số 0380

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0919.88888.9 468.000.000 68 Đặt mua
2 Viettel 0985.88888.4 46.000.000 66 Đặt mua
3 Mobifone 0936.88888.5 99.000.000 63 Đặt mua
4 Mobifone 0902.88888.1 88.000.000 52 Đặt mua
5 Mobifone 07.88888.193 6.450.000 60 Đặt mua
6 Mobifone 07.88888.404 6.950.000 55 Đặt mua
7 Mobifone 07.88888.261 5.950.000 56 Đặt mua
8 Mobifone 07.88888.701 4.490.000 55 Đặt mua
9 Mobifone 07.88888.352 6.450.000 57 Đặt mua
10 Mobifone 07.88888.766 17.000.000 66 Đặt mua
11 Mobifone 07.88888.100 11.000.000 48 Đặt mua
12 Mobifone 07.88888.097 5.450.000 63 Đặt mua
13 Mobifone 07.88888.736 5.450.000 63 Đặt mua
14 Mobifone 07.88888.935 6.450.000 64 Đặt mua
15 Mobifone 07.88888.209 6.950.000 58 Đặt mua
16 Mobifone 070.66666.19 14.000.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 07.88888.325 5.450.000 57 Đặt mua
18 Mobifone 070.66666.98 19.000.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 07.88888.488 49.500.000 67 Đặt mua
20 Mobifone 070.66666.72 5.950.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0706.555558 13.000.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0794.999992 13.000.000 67 Đặt mua
23 Mobifone 07.88888.244 6.950.000 57 Đặt mua
24 Mobifone 07.88888.263 5.950.000 58 Đặt mua