Sim Đầu Số 0381

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
2 Vinaphone 0943.666.999 310.000.000 61 Đặt mua
3 Mobifone 0931.222.999 234.000.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0966.777.999 899.000.000 69 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.444.888 155.000.000 55 Đặt mua
6 Mobifone 0903.000.111 179.000.000 15 Đặt mua
7 Vinaphone 0912.777.999 899.000.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 0778.777.999 168.000.000 70 Đặt mua
9 Vinaphone 0917.111.888 222.000.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0971.111.666 239.000.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0946.222.888 179.000.000 49 Đặt mua
12 Vinaphone 0916.555.666 488.000.000 49 Đặt mua
13 Vinaphone 0913.000.333 199.000.000 22 Đặt mua
14 Viettel 0986.666.888 1.999.000.000 65 Đặt mua
15 Viettel 0971.222.666 199.000.000 41 Đặt mua
16 Viettel 0985.666.111 93.000.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0969.888.000 99.000.000 48 Đặt mua
18 Mobifone 0779.222.999 115.000.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 0901.999.111 106.000.000 40 Đặt mua
20 Viettel 0977.999.111 128.000.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0963.111.888 245.000.000 45 Đặt mua
22 Vinaphone 0913.999.222 139.000.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0915.111.888 268.000.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.333.777 255.000.000 49 Đặt mua