Sim Đầu Số 0743

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000 30 Đặt mua
4 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
6 Viettel 0988.787.787 129.000.000 69 Đặt mua
7 Viettel 0963.968.968 168.000.000 64 Đặt mua
8 Viettel 0967.369.369 110.000.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 0939.96.96.96 279.000.000 66 Đặt mua
10 Viettel 09.6696.6696 155.000.000 63 Đặt mua
11 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000 46 Đặt mua
12 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0974.789.789 399.000.000 68 Đặt mua
14 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000 59 Đặt mua
15 Viettel 0966.966.966 799.000.000 63 Đặt mua
16 Vinaphone 0948.868.868 245.000.000 65 Đặt mua
17 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
18 Vinaphone 0944.788.788 62.000.000 63 Đặt mua
19 Viettel 0986.001.001 68.000.000 25 Đặt mua
20 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000 46 Đặt mua
21 Viettel 0983.332.332 68.000.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0989.568.568 268.000.000 64 Đặt mua
23 Vinaphone 0915.993.993 79.000.000 57 Đặt mua
24 Mobifone 0909.25.25.25 333.000.000 39 Đặt mua