Sim Đầu Số 0801

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.666.2020 1.500.000 37 Đặt mua
2 Mobifone 078.333.2020 980.000 28 Đặt mua
3 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
5 Mobifone 079.222.1010 1.600.000 24 Đặt mua
6 Mobifone 079.222.0909 2.200.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 079.8181.979 4.000.000 59 Đặt mua
11 Mobifone 079.222.0110 1.700.000 24 Đặt mua
12 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 27 Đặt mua
13 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
14 Mobifone 079.222.1001 1.300.000 24 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
16 Mobifone 070.333.1971 2.500.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
18 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
21 Mobifone 079.222.0505 1.500.000 32 Đặt mua
22 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
23 Mobifone 079.222.0404 1.450.000 30 Đặt mua
24 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 33 Đặt mua