Sim Đầu Số 0920

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.888888.17 49.500.000 63 Đặt mua
2 Vinaphone 081.222222.7 32.000.000 28 Đặt mua
3 Vinaphone 08.5555555.2 120.000.000 45 Đặt mua
4 Vinaphone 082.444444.8 25.000.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 082.888888.4 23.700.000 62 Đặt mua
6 Vinaphone 08555555.82 20.900.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 078.6666669 78.500.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 079.888888.0 45.000.000 64 Đặt mua
9 Mobifone 079.222222.9 71.500.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 076.777777.5 45.000.000 60 Đặt mua
11 Mobifone 070.3333337 64.500.000 32 Đặt mua
12 Mobifone 079.888888.7 45.000.000 71 Đặt mua
13 Mobifone 07.03333330 74.500.000 25 Đặt mua
14 Mobifone 070.3333335 54.500.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 070.3333336 59.500.000 31 Đặt mua
16 Viettel 086.9999995 135.000.000 73 Đặt mua
17 Viettel 086.9999992 135.000.000 70 Đặt mua
18 Mobifone 077.666666.2 60.000.000 52 Đặt mua
19 Vinaphone 08.33.33.33.74 12.000.000 37 Đặt mua
20 Vinaphone 0.888888.192 39.000.000 60 Đặt mua
21 Vinaphone 08.22.22.22.64 14.000.000 30 Đặt mua
22 Vinaphone 082.444444.7 22.000.000 41 Đặt mua
23 Vinaphone 08.55.55.55.41 15.000.000 43 Đặt mua
24 Viettel 0333333.854 16.900.000 35 Đặt mua