Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
3 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
5 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
6 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
7 Viettel 0978.777777 2.555.000.000 66 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.555555 888.000.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0971.444.444 555.000.000 41 Đặt mua
14 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
15 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
16 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0865.777.777 616.000.000 61 Đặt mua
20 Viettel 0354.222.222 315.000.000 24 Đặt mua
21 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
22 Vietnamobile 0523.999999 1.650.350.000 64 Đặt mua
23 Viettel 0368.000.000 650.000.000 17 Đặt mua
24 Vinaphone 0819.111111 430.000.000 24 Đặt mua
25 Viettel 0986.44.4444 639.000.000 47 Đặt mua
26 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua
27 Vinaphone 0913.555555 3.100.000.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0789.444444 440.000.000 48 Đặt mua
29 Viettel 0359.888.888 1.200.000.000 65 Đặt mua
30 Vinaphone 0814.666666 1.840.000.000 49 Đặt mua
31 Mobifone 0933.444444 999.000.000 39 Đặt mua
32 Viettel 0335.666666 1.050.000.000 47 Đặt mua
33 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 17 Đặt mua
34 Vinaphone 0826.333.333 599.000.000 34 Đặt mua
35 Vinaphone 0857.000000 210.000.000 20 Đặt mua
36 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 67 Đặt mua
37 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0367.111111 255.000.000 22 Đặt mua
39 Vinaphone 0941.777.777 1.700.000.000 56 Đặt mua
40 Viettel 0362.111.111 281.000.000 17 Đặt mua
41 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.222222 2.200.000.000 28 Đặt mua
43 Vinaphone 0845.888.888 1.800.000.000 65 Đặt mua
44 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 61 Đặt mua
45 Vinaphone 0826.333333 599.000.000 34 Đặt mua
46 Vietnamobile 0589.000.000 199.000.000 22 Đặt mua
47 Máy bàn 024.22.333333 950.000.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0383.111.111 310.000.000 20 Đặt mua
49 Vinaphone 0915.444444 888.000.000 39 Đặt mua
50 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
51 Vinaphone 0857.555.555 739.000.000 50 Đặt mua
52 Viettel 0866.999999 6.600.000.000 74 Đặt mua
53 Viettel 0382.555.555 6.000.350.000 43 Đặt mua
54 Viettel 0375.888888 844.000.000 63 Đặt mua
55 Viettel 0988.444444 1.200.000.000 49 Đặt mua
56 Vietnamobile 0585.000.000 300.000.000 18 Đặt mua
57 Mobifone 0904.555555 1.650.000.000 43 Đặt mua
58 Viettel 0366.888.888 3.300.350.000 63 Đặt mua
59 Mobifone 0909.444444 1.500.000.000 42 Đặt mua
60 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 66 Đặt mua
61 Vinaphone 0911.222222 2.000.000.000 23 Đặt mua
62 Vinaphone 0837.111111 300.000.000 24 Đặt mua
63 Viettel 0973.666666 3.000.000.000 55 Đặt mua
64 Viettel 0982.888888 7.270.000.000 67 Đặt mua
65 Gmobile 0598.666.666 378.000.000 58 Đặt mua
66 Vinaphone 0825.888.888 1.900.000.000 63 Đặt mua
67 Viettel 0336.000000 250.000.000 12 Đặt mua
68 Viettel 0973.777777 4.530.000.000 61 Đặt mua
69 Vinaphone 0911.000000 759.000.000 11 Đặt mua
70 Vinaphone 0912.333333 5.050.350.000 30 Đặt mua
71 Viettel 0977.444444 699.000.000 47 Đặt mua
72 Mobifone 0905.111111 994.000.000 20 Đặt mua
73 Vinaphone 0941.999999 4.000.000.000 68 Đặt mua
74 Mobifone 0902.111111 1.250.000.000 17 Đặt mua
75 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 59 Đặt mua
76 Viettel 0378.333333 378.000.000 36 Đặt mua
77 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 60 Đặt mua
78 Viettel 0332.777.777 1.000.000.000 50 Đặt mua
79 Vinaphone 0825.777777 586.000.000 57 Đặt mua
80 Viettel 0345.666.666 1.530.000.000 48 Đặt mua
DMCA.com Protection Status