Sim Lục Quý 0 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.05.7711 800.000 39 Đặt mua
2 Mobifone 089.887.7373 1.000.000 60 Đặt mua
3 Mobifone 0708.64.5959 950.000 53 Đặt mua
4 Mobifone 0703.32.7676 850.000 41 Đặt mua
5 Mobifone 0784.33.3535 950.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 0783.53.7700 850.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0784.58.8877 850.000 62 Đặt mua
8 Mobifone 0708.32.0066 900.000 32 Đặt mua
9 Mobifone 0792.666.122 950.000 41 Đặt mua
10 Mobifone 0708.65.2277 950.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 0764.25.9922 1.000.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 089.887.4646 1.000.000 60 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.4422 1.000.000 52 Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.4433 1.000.000 54 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.3553 950.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0798.18.5566 850.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0783.22.7557 900.000 46 Đặt mua
18 Mobifone 0708.33.4646 950.000 41 Đặt mua
19 Mobifone 0786.77.7171 1.000.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 0784.39.7788 1.000.000 61 Đặt mua
21 Mobifone 089.887.4848 1.000.000 64 Đặt mua
22 Mobifone 0797.17.1881 850.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0784.33.7676 900.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0703.27.2020 950.000 23 Đặt mua