Sim Lục Quý 0 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0985.666.111 93.000.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0984.444.888 199.000.000 57 Đặt mua
4 Mobifone 0935.999.333 112.000.000 53 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.333.777 255.000.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0981.555.111 93.000.000 36 Đặt mua
7 Mobifone 0779.222.999 115.000.000 56 Đặt mua
8 Mobifone 0903.000.111 179.000.000 15 Đặt mua
9 Viettel 0971.111.666 239.000.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0978.888.777 234.000.000 69 Đặt mua
11 Vinaphone 0919.444.888 155.000.000 55 Đặt mua
12 Viettel 0969.888.000 99.000.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 0778.777.999 168.000.000 70 Đặt mua
14 Viettel 0962.222.888 379.000.000 47 Đặt mua
15 Vinaphone 0912.777.999 899.000.000 60 Đặt mua
16 Viettel 0981.555.666 279.000.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0946.222.888 179.000.000 49 Đặt mua
18 Viettel 0986.666.888 1.999.000.000 65 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.111.888 268.000.000 42 Đặt mua
20 Vinaphone 0917.111.888 222.000.000 44 Đặt mua
21 Viettel 0966.777.999 899.000.000 69 Đặt mua
22 Viettel 0963.111.888 245.000.000 45 Đặt mua
23 Mobifone 0939.888.999 1.666.000.000 72 Đặt mua
24 Viettel 0981.000.888 239.000.000 42 Đặt mua