Sim Lục Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.6969.6226 2.200.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 0764.52.6776 750.000 50 Đặt mua
3 Mobifone 0792.56.7997 950.000 61 Đặt mua
4 Mobifone 0764.22.6996 1.100.000 51 Đặt mua
5 Mobifone 07.6969.6556 1.800.000 59 Đặt mua
6 Mobifone 07.9779.1881 4.500.000 57 Đặt mua
7 Mobifone 0784.58.5995 700.000 60 Đặt mua
8 Mobifone 0783.22.8778 1.150.000 52 Đặt mua
9 Mobifone 078.333.2992 1.500.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 079.789.7557 1.100.000 64 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.4994 1.000.000 66 Đặt mua
12 Mobifone 079.737.9889 1.500.000 67 Đặt mua
13 Mobifone 0792.56.7887 1.100.000 59 Đặt mua
14 Mobifone 070.333.1661 1.200.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 089.887.3553 1.000.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 0786.77.7997 1.700.000 67 Đặt mua
17 Mobifone 0797.37.8558 950.000 59 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.1771 800.000 56 Đặt mua
19 Mobifone 079.789.9669 3.300.000 70 Đặt mua
20 Mobifone 089.888.4004 1.200.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 070.333.0660 1.100.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.7117 950.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.0990 1.150.000 34 Đặt mua
24 Mobifone 0898.87.0330 800.000 46 Đặt mua