Sim Lục Quý 8 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.6446 1.200.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 07.0440.7007 1.300.000 29 Đặt mua
3 Mobifone 0784.11.1771 1.200.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 0798.18.5885 1.150.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 0798.68.1991 6.600.000 58 Đặt mua
6 Mobifone 0769.69.6116 1.800.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 070.333.6226 2.300.000 32 Đặt mua
8 Mobifone 079.444.3553 950.000 44 Đặt mua
9 Mobifone 0783.22.7557 900.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 078.666.7007 1.200.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0797.17.1881 850.000 49 Đặt mua
12 Mobifone 078.666.2332 1.300.000 43 Đặt mua
13 Mobifone 0784.11.1661 750.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 0789.91.6996 1.500.000 64 Đặt mua
15 Mobifone 078.666.7227 1.300.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 070.333.2442 1.000.000 28 Đặt mua
17 Mobifone 079.222.3773 1.300.000 42 Đặt mua
18 Mobifone 0797.37.3663 800.000 51 Đặt mua
19 Mobifone 078.345.6996 2.050.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0708.64.8998 1.000.000 59 Đặt mua
21 Mobifone 0792.66.6446 890.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0783.22.9009 1.000.000 40 Đặt mua
23 Mobifone 0767.03.2112 850.000 29 Đặt mua
24 Mobifone 0798.18.18.81 2.800.000 51 Đặt mua