Sim Lục Quý 8 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 28 Đặt mua
2 Mobifone 0703.22.66.44 2.300.000 34 Đặt mua
3 Mobifone 07.9779.9966 3.500.000 69 Đặt mua
4 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
5 Mobifone 0703.33.77.22 2.250.000 34 Đặt mua
6 Viettel 098.979.4411 3.400.000 52 Đặt mua
7 Mobifone 0789.91.9090 2.900.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.1144 2.050.000 43 Đặt mua
9 Viettel 0961.86.5050 2.200.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 079.777.8833 3.500.000 59 Đặt mua
11 Mobifone 0703.11.33.00 2.250.000 18 Đặt mua
12 Mobifone 070.888.666.0 3.500.000 49 Đặt mua
13 Mobifone 0764.33.6886 3.500.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 078.666.3355 2.900.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 0792.224.333 2.500.000 35 Đặt mua
16 Mobifone 078.999.222.8 3.300.000 56 Đặt mua
17 Mobifone 0703.22.88.00 2.250.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0783.22.11.66 2.900.000 36 Đặt mua
19 Mobifone 0784.33.77.11 2.150.000 41 Đặt mua
20 Mobifone 0703.22.88.55 2.900.000 40 Đặt mua
21 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0797.71.11.77 3.500.000 47 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.555.8 3.500.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 079.777.9229 2.200.000 59 Đặt mua