Sim Lục Quý 8 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.111111 999.000.000 26 Đặt mua
2 Mobifone 0936.999999 7.900.000.000 72 Đặt mua
3 Vinaphone 0916.555555 2.222.000.000 46 Đặt mua
4 Mobifone 0905.333333 1.500.000.000 32 Đặt mua
5 Mobifone 0936.777777 2.222.000.000 60 Đặt mua
6 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0358.666666 899.000.000 52 Đặt mua
8 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.000000 699.000.000 17 Đặt mua
10 Mobifone 0937.666666 2.688.000.000 55 Đặt mua
11 Viettel 0971.444.444 544.000.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0338.222.222 389.000.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0865.777.777 610.000.000 61 Đặt mua
14 Viettel 0385.222.222 368.000.000 28 Đặt mua
15 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0384.555.555 446.000.000 45 Đặt mua
17 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
18 Viettel 0865.222.222 468.000.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0354.222.222 300.000.000 24 Đặt mua
20 Vietnamobile 0922.333333 2.200.000.000 31 Đặt mua
21 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 40 Đặt mua
22 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 39 Đặt mua
23 Vinaphone 0912.333333 5.100.209.000 30 Đặt mua
24 Viettel 0866.888888 6.460.000.000 68 Đặt mua