Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0880 1.300.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0707.82.1980 2.600.000 42 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.14.05.80 1.600.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 0829.63.1980 1.830.000 46 Đặt mua
5 Viettel 0396.50.1980 1.180.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 0799.97.1980 2.600.000 59 Đặt mua
7 Vinaphone 0837.91.1980 1.830.000 46 Đặt mua
8 Mobifone 0784.73.1980 1.830.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 0769.62.1980 1.830.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0969.02.03.80 1.680.000 37 Đặt mua
11 Vinaphone 0914.28.04.80 1.600.000 36 Đặt mua
12 Mobifone 0703.65.1980 1.830.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0354.07.1980 1.830.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0933.09.12.80 1.330.000 35 Đặt mua
15 Viettel 0356.05.02.80 980.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0333.06.1980 3.000.000 33 Đặt mua
17 Mobifone 0764.07.1980 1.830.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0388.54.1980 1.830.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 0856.29.1980 1.830.000 48 Đặt mua
20 Mobifone 0707.32.1980 2.600.000 37 Đặt mua
21 Mobifone 0773.71.1980 1.830.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 0764.98.1980 1.830.000 52 Đặt mua
23 Mobifone 07.9993.1980 2.050.000 55 Đặt mua
24 Viettel 0393.26.1980 1.830.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0764.55.1980 2.130.000 45 Đặt mua
26 Mobifone 0707.83.1980 2.600.000 43 Đặt mua
27 Mobifone 0703.68.1980 1.830.000 42 Đặt mua
28 Viettel 0358.92.1980 1.830.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0328.15.1980 1.830.000 37 Đặt mua
30 Mobifone 0786.02.1980 1.830.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 08.18.01.1980 5.000.000 36 Đặt mua
32 Mobifone 0764.15.1980 1.830.000 41 Đặt mua
33 Mobifone 0707.81.1980 2.600.000 41 Đặt mua
34 Mobifone 0703.47.1980 1.830.000 39 Đặt mua
35 Mobifone 0786.01.1980 1.830.000 40 Đặt mua
36 Mobifone 0767.81.1980 1.830.000 47 Đặt mua
37 Vietnamobile 0567.72.1980 880.000 45 Đặt mua
38 Mobifone 0797.59.1980 1.680.000 55 Đặt mua
39 Mobifone 0937.25.03.80 1.330.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0365.47.1980 1.830.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 0888.30.03.80 1.600.000 38 Đặt mua
42 Vinaphone 0918.20.1980 2.800.000 38 Đặt mua
43 Vinaphone 0949.06.03.80 1.250.000 39 Đặt mua
44 Vietnamobile 0587.82.1980 810.000 48 Đặt mua
45 Viettel 0386.92.1980 1.830.000 46 Đặt mua
46 Viettel 0333.07.08.80 2.130.000 32 Đặt mua
47 Mobifone 0764.24.1980 1.830.000 41 Đặt mua
48 Vietnamobile 0587.84.1980 810.000 50 Đặt mua
49 Mobifone 0707.87.1980 2.600.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 0914.28.07.80 1.600.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.01.09.80 1.600.000 42 Đặt mua
52 Viettel 0353.70.1980 1.180.000 36 Đặt mua
53 Viettel 0359.76.1980 1.830.000 48 Đặt mua
54 Vinaphone 0829.14.1980 1.830.000 42 Đặt mua
55 Viettel 0974.95.1980 2.800.000 52 Đặt mua
56 Viettel 0354.38.1980 1.830.000 41 Đặt mua
57 Mobifone 0707.85.1980 2.600.000 45 Đặt mua
58 Viettel 0379.22.12.80 980.000 34 Đặt mua
59 Mobifone 0933.04.05.80 1.180.000 32 Đặt mua
60 Mobifone 0786.55.1980 2.130.000 49 Đặt mua
61 Mobifone 0762.15.1980 1.830.000 39 Đặt mua
62 Mobifone 0763.18.1980 1.830.000 43 Đặt mua
63 Mobifone 0792.59.1980 1.830.000 50 Đặt mua
64 Mobifone 0783.23.1980 1.830.000 41 Đặt mua
65 Vinaphone 0855.51.1980 1.830.000 42 Đặt mua
66 Mobifone 0765.81.1980 1.830.000 45 Đặt mua
67 Mobifone 0769.72.1980 1.830.000 49 Đặt mua
68 Viettel 0393.19.1980 1.830.000 43 Đặt mua
69 Mobifone 0764.69.1980 1.830.000 50 Đặt mua
70 Mobifone 0785.95.1980 1.830.000 52 Đặt mua
71 Vinaphone 0888.09.04.80 1.600.000 45 Đặt mua
72 Mobifone 0784.88.1980 2.130.000 53 Đặt mua
73 Mobifone 0786.53.1980 1.830.000 47 Đặt mua
74 Mobifone 0707.31.1980 2.600.000 36 Đặt mua
75 Vietnamobile 0584.83.1980 810.000 46 Đặt mua
76 Viettel 0357.26.1980 1.830.000 41 Đặt mua
77 Mobifone 0703.25.1980 1.680.000 35 Đặt mua
78 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Đặt mua
79 Vinaphone 0888.21.04.80 1.600.000 39 Đặt mua
80 Vinaphone 0888.31.10.80 1.600.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status