Sim Năm Sinh 1981

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 0933.18.05.81 1.330.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0796.20.1981 1.180.000 43 Đặt mua
5 Mobifone 0765.75.1981 1.830.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0385.73.1981 1.830.000 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0944.06.03.81 1.250.000 35 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.09.08.81 1.250.000 48 Đặt mua
9 Viettel 0364.87.1981 1.830.000 47 Đặt mua
10 Mobifone 0764.29.1981 1.830.000 47 Đặt mua
11 Mobifone 0797.71.1981 1.830.000 50 Đặt mua
12 Viettel 0334.94.1981 1.830.000 42 Đặt mua
13 Mobifone 0707.33.1981 2.600.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0368.87.1981 1.830.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0942.18.04.81 1.250.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 0786.55.1981 2.130.000 50 Đặt mua
17 Viettel 0395.54.1981 1.830.000 45 Đặt mua
18 Mobifone 0763.18.1981 1.830.000 44 Đặt mua
19 Viettel 0333.07.12.81 1.830.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 0768.66.1981 2.130.000 52 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.08.07.81 1.600.000 48 Đặt mua
22 Mobifone 0767.1111.81 4.000.000 33 Đặt mua
23 Viettel 0352.43.1981 1.830.000 36 Đặt mua
24 Mobifone 0764.24.1981 1.830.000 42 Đặt mua
25 Mobifone 0703.57.1981 1.830.000 41 Đặt mua
26 Vietnamobile 0589.93.1981 880.000 53 Đặt mua
27 Mobifone 0707.80.1981 1.180.000 41 Đặt mua
28 Mobifone 0707.89.1981 2.600.000 50 Đặt mua
29 Vinaphone 0817.181.181 13.000.000 36 Đặt mua
30 Mobifone 0797.47.1981 1.830.000 53 Đặt mua
31 Mobifone 0764.65.1981 1.830.000 47 Đặt mua
32 Mobifone 0765.51.1981 1.830.000 43 Đặt mua
33 Mobifone 0933.10.04.81 1.330.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0777.90.1981 1.180.000 49 Đặt mua
35 Viettel 0987.24.06.81 1.330.000 45 Đặt mua
36 Mobifone 0797.41.1981 1.830.000 47 Đặt mua
37 Viettel 0357.21.12.81 840.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0786.01.1981 1.830.000 41 Đặt mua
39 Vinaphone 0817.19.1981 1.830.000 45 Đặt mua
40 Vinaphone 0815.11.06.81 770.000 31 Đặt mua
41 Vietnamobile 0567.72.1981 880.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0933.24.02.81 1.330.000 32 Đặt mua
43 Mobifone 0777.95.1981 3.000.000 54 Đặt mua
44 Vinaphone 0829.63.1981 1.830.000 47 Đặt mua
45 Vinaphone 0888.05.10.81 1.600.000 39 Đặt mua
46 Mobifone 0937.21.09.81 1.330.000 40 Đặt mua
47 Mobifone 0707.85.1981 2.600.000 46 Đặt mua
48 Mobifone 0796.01.1981 1.830.000 42 Đặt mua
49 Mobifone 0786.60.1981 1.180.000 46 Đặt mua
50 Mobifone 0773.87.1981 1.830.000 51 Đặt mua
51 Mobifone 0786.30.1981 1.180.000 43 Đặt mua
52 Mobifone 0769.61.1981 1.830.000 48 Đặt mua
53 Mobifone 0782.46.1981 1.830.000 46 Đặt mua
54 Mobifone 0765.74.1981 1.830.000 48 Đặt mua
55 Vinaphone 0888.24.02.81 1.600.000 41 Đặt mua
56 Mobifone 0798.35.1981 1.830.000 51 Đặt mua
57 Mobifone 0766.15.1981 1.830.000 44 Đặt mua
58 Vietnamobile 0566.58.1981 810.000 49 Đặt mua
59 Mobifone 0937.63.1981 2.500.000 47 Đặt mua
60 Mobifone 0708.89.1981 2.130.000 51 Đặt mua
61 Vinaphone 0888.28.09.81 1.600.000 52 Đặt mua
62 Viettel 0369.74.1981 1.830.000 48 Đặt mua
63 Mobifone 0762.15.1981 1.830.000 40 Đặt mua
64 Mobifone 0908.49.1981 2.600.000 49 Đặt mua
65 Mobifone 077.5.02.1981 1.900.000 40 Đặt mua
66 Mobifone 0776.92.1981 1.830.000 50 Đặt mua
67 Mobifone 0786.04.1981 1.830.000 44 Đặt mua
68 Mobifone 0764.21.1981 1.830.000 39 Đặt mua
69 Mobifone 0769.60.1981 1.180.000 47 Đặt mua
70 Vinaphone 0944.09.11.81 1.250.000 37 Đặt mua
71 Mobifone 0797.66.1981 2.130.000 54 Đặt mua
72 Mobifone 0785.29.1981 1.830.000 50 Đặt mua
73 Mobifone 0786.64.1981 1.830.000 50 Đặt mua
74 Mobifone 0775.92.1981 1.830.000 49 Đặt mua
75 Vietnamobile 0583.26.1981 810.000 43 Đặt mua
76 Vinaphone 0914.28.07.81 1.600.000 40 Đặt mua
77 Vinaphone 0855.51.1981 1.830.000 43 Đặt mua
78 Viettel 0974.25.08.81 1.330.000 44 Đặt mua
79 Mobifone 0776.76.1981 1.830.000 52 Đặt mua
80 Mobifone 0769.01.1981 1.830.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status