Sim Năm Sinh 1984

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
2 Mobifone 0938.03.11.84 1.330.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0786.57.1984 1.830.000 55 Đặt mua
4 Mobifone 0786.04.1984 1.830.000 47 Đặt mua
5 Vinaphone 0846.28.02.84 770.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 0796.28.1984 1.830.000 54 Đặt mua
7 Mobifone 0785.94.1984 1.830.000 55 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.26.07.84 1.600.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0797.66.1984 2.130.000 57 Đặt mua
10 Mobifone 0799.97.1984 2.600.000 63 Đặt mua
11 Mobifone 0703.00.1984 1.830.000 32 Đặt mua
12 Mobifone 0797.71.1984 1.830.000 53 Đặt mua
13 Mobifone 0707.31.1984 2.600.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0786.64.1984 1.830.000 53 Đặt mua
15 Viettel 0333.05.10.84 1.830.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 0786.02.1984 1.830.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 0767.39.1984 1.830.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 0703.48.1984 1.830.000 44 Đặt mua
19 Vinaphone 0813.27.1984 1.830.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0777.90.1984 1.180.000 52 Đặt mua
21 Mobifone 0707.87.1984 2.600.000 51 Đặt mua
22 Mobifone 0703.51.1984 1.830.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0769.60.1984 1.180.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0765.51.1984 1.830.000 46 Đặt mua
25 Mobifone 0707.86.1984 2.900.000 50 Đặt mua
26 Mobifone 0792.74.1984 1.830.000 51 Đặt mua
27 Viettel 0368.91.1984 1.830.000 49 Đặt mua
28 Mobifone 0707.35.1984 2.600.000 44 Đặt mua
29 Mobifone 0782.46.1984 1.830.000 49 Đặt mua
30 Mobifone 0764.66.1984 2.130.000 51 Đặt mua
31 Viettel 0348.21.1984 1.830.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0352.73.1984 1.830.000 42 Đặt mua
33 Mobifone 0785.29.1984 1.830.000 53 Đặt mua
34 Mobifone 0765.74.1984 1.830.000 51 Đặt mua
35 Mobifone 0786.03.1984 1.830.000 46 Đặt mua
36 Vinaphone 0949.21.07.84 1.250.000 44 Đặt mua
37 Viettel 0329.39.1984 1.830.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0769.63.1984 1.830.000 53 Đặt mua
39 Vinaphone 0914.28.05.84 1.600.000 41 Đặt mua
40 Mobifone 0707.85.1984 2.600.000 49 Đặt mua
41 Vinaphone 0942.15.02.84 1.250.000 35 Đặt mua
42 Mobifone 0786.50.1984 1.180.000 48 Đặt mua
43 Mobifone 0707.80.1984 1.180.000 44 Đặt mua
44 Mobifone 0765.79.1984 1.830.000 56 Đặt mua
45 Viettel 0357.98.1984 1.830.000 54 Đặt mua
46 Mobifone 0774.17.1984 1.830.000 48 Đặt mua
47 Mobifone 0766.15.1984 1.830.000 47 Đặt mua
48 Viettel 0385.44.1984 1.830.000 46 Đặt mua
49 Mobifone 0798.35.1984 1.830.000 54 Đặt mua
50 Mobifone 0765.83.1984 1.830.000 51 Đặt mua
51 Viettel 0353.40.1984 1.180.000 37 Đặt mua
52 Viettel 0383.92.1984 1.830.000 47 Đặt mua
53 Mobifone 0777.05.1984 1.900.000 48 Đặt mua
54 Mobifone 0703.91.1984 1.830.000 42 Đặt mua
55 Mobifone 0794.08.1984 1.830.000 50 Đặt mua
56 Viettel 0357.26.1984 1.830.000 45 Đặt mua
57 Mobifone 0785.99.1984 2.130.000 60 Đặt mua
58 Viettel 0364.93.1984 1.830.000 47 Đặt mua
59 Viettel 0393.31.1984 1.830.000 41 Đặt mua
60 Mobifone 0778.95.1984 2.130.000 58 Đặt mua
61 Viettel 0333.07.12.84 1.830.000 31 Đặt mua
62 Viettel 0373.37.1984 2.130.000 45 Đặt mua
63 Mobifone 0786.30.1984 1.180.000 46 Đặt mua
64 Viettel 0353.47.1984 1.830.000 44 Đặt mua
65 Mobifone 0769.06.1984 1.830.000 50 Đặt mua
66 Viettel 0389.37.1984 1.830.000 52 Đặt mua
67 Mobifone 0786.49.1984 1.830.000 56 Đặt mua
68 Mobifone 0703.25.1984 1.680.000 39 Đặt mua
69 Viettel 0376.08.1984 1.830.000 46 Đặt mua
70 Mobifone 0786.70.1984 1.180.000 50 Đặt mua
71 Vinaphone 0942.18.01.84 1.250.000 37 Đặt mua
72 Mobifone 0703.56.1984 1.830.000 43 Đặt mua
73 Mobifone 0778.91.1984 2.130.000 54 Đặt mua
74 Mobifone 077.5.02.1984 1.900.000 43 Đặt mua
75 Mobifone 0797.63.1984 1.830.000 54 Đặt mua
76 Mobifone 0707.32.1984 2.600.000 41 Đặt mua
77 Mobifone 0764.87.1984 1.830.000 54 Đặt mua
78 Viettel 0395.48.1984 1.830.000 51 Đặt mua
79 Mobifone 0796.03.1984 1.830.000 47 Đặt mua
80 Viettel 0333.43.1984 3.000.000 38 Đặt mua
DMCA.com Protection Status