Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
3 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 51 Đặt mua
4 Viettel 0963.25.01.90 1.680.000 35 Đặt mua
5 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 48 Đặt mua
7 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 0764.01.0990 1.680.000 36 Đặt mua
10 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 36 Đặt mua
11 Vinaphone 0914.28.04.90 1.600.000 37 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.13.11.90 1.600.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0333.07.09.90 2.130.000 34 Đặt mua
14 Viettel 0963.18.04.90 1.680.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 52 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.23.11.90 1.600.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0947.09.12.90 1.600.000 41 Đặt mua
18 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 45 Đặt mua
19 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 56 Đặt mua
22 Viettel 0384.090.190 740.000 34 Đặt mua
23 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 49 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.07.10.90 1.600.000 41 Đặt mua
25 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 44 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.17.03.90 1.600.000 44 Đặt mua
27 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 53 Đặt mua
28 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 50 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.30.12.90 1.600.000 29 Đặt mua
30 Vinaphone 0942.04.06.90 1.600.000 34 Đặt mua
31 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 56 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.04.06.90 1.600.000 43 Đặt mua
33 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 40 Đặt mua
34 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 47 Đặt mua
35 Vinaphone 0942.03.05.90 1.250.000 32 Đặt mua
36 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 49 Đặt mua
39 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 55 Đặt mua
40 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 48 Đặt mua
41 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 50 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.04.03.90 1.600.000 40 Đặt mua
43 Vinaphone 0846.07.01.90 770.000 35 Đặt mua
44 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 51 Đặt mua
45 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 42 Đặt mua
46 Mobifone 0785.190.190 5.800.000 40 Đặt mua
47 Vinaphone 0845.05.06.90 770.000 37 Đặt mua
48 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 47 Đặt mua
49 Viettel 0369.07.05.90 980.000 39 Đặt mua
50 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 50 Đặt mua
52 Viettel 0378.05.12.90 980.000 35 Đặt mua
53 Vinaphone 0888.30.11.90 1.600.000 38 Đặt mua
54 Vinaphone 0836.12.09.90 770.000 38 Đặt mua
55 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 45 Đặt mua
56 Mobifone 0764.190.190 5.800.000 37 Đặt mua
57 Viettel 0963.07.03.90 1.680.000 37 Đặt mua
58 Viettel 0963.05.11.90 1.680.000 34 Đặt mua
59 Vinaphone 0824.290.290 5.800.000 36 Đặt mua
60 Vinaphone 0888.26.03.90 1.600.000 44 Đặt mua
61 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 47 Đặt mua
62 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 45 Đặt mua
63 Vinaphone 0946.29.04.90 1.250.000 43 Đặt mua
64 Vinaphone 0917.08.11.90 1.600.000 36 Đặt mua
65 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 49 Đặt mua
66 Vinaphone 0917.09.04.90 1.600.000 39 Đặt mua
67 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 47 Đặt mua
68 Viettel 0333.07.11.90 1.830.000 27 Đặt mua
69 Mobifone 0937.08.11.90 1.250.000 38 Đặt mua
70 Mobifone 0798.32.1990 1.750.000 48 Đặt mua
71 Mobifone 0792.1111.90 1.750.000 31 Đặt mua
72 Mobifone 0933.15.07.90 1.200.000 37 Đặt mua
73 Mobifone 0937.17.12.90 1.287.500 39 Đặt mua
74 Mobifone 0933.14.11.90 1.100.000 31 Đặt mua
75 Mobifone 0937.03.01.90 1.300.000 32 Đặt mua
76 Mobifone 0933.13.07.90 1.300.000 35 Đặt mua
77 Mobifone 0937.87.1990 3.800.000 53 Đặt mua
78 Mobifone 0931.25.06.90 1.212.500 35 Đặt mua
79 Mobifone 0937.21.12.90 1.200.000 34 Đặt mua
80 Mobifone 0908.30.01.90 1.175.000 30 Đặt mua
DMCA.com Protection Status