Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
2 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
3 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
5 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0333.16.02.91 1.830.000 28 Đặt mua
9 Mobifone 0786.28.1991 1.680.000 51 Đặt mua
10 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0917.09.05.91 1.600.000 41 Đặt mua
12 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.12.07.91 1.600.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.23.10.91 1.600.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0938.17.02.91 1.330.000 40 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.23.06.91 1.600.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 0797.191.191 13.000.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0333.07.09.91 1.830.000 35 Đặt mua
25 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
26 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0962.17.06.91 1.680.000 41 Đặt mua
28 Vinaphone 0914.21.06.91 1.600.000 33 Đặt mua
29 Vinaphone 0914.28.06.91 1.600.000 40 Đặt mua
30 Vinaphone 0917.26.01.91 1.600.000 36 Đặt mua
31 Mobifone 0785.191.191 9.000.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 0914.26.01.91 1.600.000 33 Đặt mua
33 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
34 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
35 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.26.07.91 1.600.000 49 Đặt mua
37 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
38 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
39 Vinaphone 0942.09.08.91 1.600.000 42 Đặt mua
40 Vinaphone 0914.28.10.91 1.600.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0979.31.04.91 1.750.000 43 Đặt mua
42 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
43 Vinaphone 0918.26.08.91 1.600.000 44 Đặt mua
44 Viettel 0962.04.12.91 1.680.000 34 Đặt mua
45 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
46 Vietnamobile 0583.16.11.91 600.000 35 Đặt mua
47 Vinaphone 0813.24.05.91 770.000 33 Đặt mua
48 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
49 Vinaphone 0888.15.03.91 1.600.000 43 Đặt mua
50 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
51 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
52 Vinaphone 0857.10.02.91 770.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0372.21.06.91 980.000 31 Đặt mua
54 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 43 Đặt mua
55 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
57 Viettel 0333.07.07.91 1.830.000 33 Đặt mua
58 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 47 Đặt mua
59 Vinaphone 0855.21.03.91 910.000 34 Đặt mua
60 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
61 Mobifone 0933.21.09.91 1.015.000 37 Đặt mua
62 Mobifone 0931.21.07.91 1.015.000 33 Đặt mua
63 Mobifone 0931.21.05.91 1.015.000 31 Đặt mua
64 Mobifone 0933.09.05.91 1.015.000 39 Đặt mua
65 Mobifone 0931.24.08.91 950.000 37 Đặt mua
66 Mobifone 0933.21.03.91 1.100.000 31 Đặt mua
67 Mobifone 0933.18.07.91 1.300.000 41 Đặt mua
68 Mobifone 0798.43.1991 1.350.000 51 Đặt mua
69 Mobifone 0937.04.02.91 1.100.000 35 Đặt mua
70 Mobifone 0797.291.291 4.800.000 47 Đặt mua
71 Mobifone 0937.03.02.91 945.000 34 Đặt mua
72 Mobifone 0798.75.1991 1.750.000 56 Đặt mua
73 Mobifone 0937.11.06.91 1.250.000 37 Đặt mua
74 Mobifone 0908.07.02.91 1.250.000 36 Đặt mua
75 Mobifone 0933.27.10.91 1.100.000 35 Đặt mua
76 Mobifone 0908.27.01.91 1.175.000 37 Đặt mua
77 Mobifone 0933.01.04.91 1.250.000 30 Đặt mua
78 Mobifone 0908.21.09.91 1.175.000 39 Đặt mua
79 Mobifone 0933.23.10.91 1.287.500 31 Đặt mua
80 Mobifone 0937.30.12.91 1.200.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status