Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 46 Đặt mua
2 Mobifone 0938.17.02.93 1.330.000 42 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.28.04.93 1.600.000 50 Đặt mua
4 Viettel 0974.27.06.93 1.680.000 47 Đặt mua
5 Mobifone 0764.98.1993 1.830.000 56 Đặt mua
6 Vinaphone 0916.25.06.93 1.600.000 41 Đặt mua
7 Mobifone 0784.88.1993 2.130.000 57 Đặt mua
8 Mobifone 0796.06.1993 1.830.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 47 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.04.10.93 1.600.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 0942.16.12.93 1.250.000 37 Đặt mua
12 Vietnamobile 0584.20.1993 810.000 41 Đặt mua
13 Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 53 Đặt mua
15 Vinaphone 0828.04.07.93 910.000 41 Đặt mua
16 Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 0766.15.1993 1.830.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0333.05.11.93 1.830.000 28 Đặt mua
19 Viettel 0398.16.12.93 980.000 42 Đặt mua
20 Vietnamobile 0587.43.1993 810.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0901.25.09.93 2.050.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0797.59.1993 1.680.000 59 Đặt mua
24 Vinaphone 0853.09.09.93 1.330.000 46 Đặt mua
25 Vinaphone 0888.27.02.93 1.600.000 47 Đặt mua
26 Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 54 Đặt mua
27 Mobifone 0938.06.10.93 1.330.000 39 Đặt mua
28 Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 54 Đặt mua
29 Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 48 Đặt mua
30 Vinaphone 0914.28.06.93 1.600.000 42 Đặt mua
31 Mobifone 0707.86.1993 2.900.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 52 Đặt mua
33 Mobifone 07.9993.1993 2.500.000 59 Đặt mua
34 Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 54 Đặt mua
35 Vinaphone 0916.02.04.93 1.600.000 34 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.05.02.93 1.600.000 43 Đặt mua
37 Vinaphone 0888.08.07.93 1.600.000 51 Đặt mua
38 Vinaphone 0942.09.10.93 1.600.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0966.27.05.93 1.750.000 47 Đặt mua
40 Mobifone 0788.46.1993 1.830.000 55 Đặt mua
41 Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0917.09.12.93 1.600.000 41 Đặt mua
43 Vinaphone 0918.27.06.93 1.600.000 45 Đặt mua
44 Vinaphone 0914.28.05.93 1.600.000 41 Đặt mua
45 Vinaphone 0813.24.06.93 770.000 36 Đặt mua
46 Vinaphone 0914.30.05.93 1.600.000 34 Đặt mua
47 Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 52 Đặt mua
48 Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 56 Đặt mua
49 Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 48 Đặt mua
50 Viettel 0965.23.04.93 1.680.000 41 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.04.01.93 1.600.000 41 Đặt mua
52 Vinaphone 0829.14.1993 1.830.000 46 Đặt mua
53 Mobifone 0707.33.1993 2.600.000 42 Đặt mua
54 Viettel 0365.46.1993 1.830.000 46 Đặt mua
55 Mobifone 077.5.02.1993 1.900.000 43 Đặt mua
56 Viettel 0972.05.04.93 1.680.000 39 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.31.05.93 1.600.000 45 Đặt mua
58 Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 47 Đặt mua
59 Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 39 Đặt mua
60 Mobifone 0768.60.1993 1.180.000 49 Đặt mua
61 Viettel 0967.27.02.93 1.680.000 45 Đặt mua
62 Mobifone 0774.63.1993 1.830.000 49 Đặt mua
63 Mobifone 0785.97.1993 1.830.000 58 Đặt mua
64 Mobifone 0931.21.08.93 1.287.500 36 Đặt mua
65 Mobifone 0797.90.1993 2.250.000 54 Đặt mua
66 Mobifone 0937.14.01.93 1.100.000 37 Đặt mua
67 Mobifone 0908.21.10.93 1.300.000 33 Đặt mua
68 Mobifone 0784.92.1993 1.750.000 52 Đặt mua
69 Mobifone 0937.11.06.93 1.015.000 39 Đặt mua
70 Mobifone 0792.76.1993 1.750.000 53 Đặt mua
71 Mobifone 0933.02.05.93 1.015.000 34 Đặt mua
72 Mobifone 0937.02.07.93 1.100.000 40 Đặt mua
73 Mobifone 0931.23.10.93 1.250.000 31 Đặt mua
74 Mobifone 0937.18.06.93 1.100.000 46 Đặt mua
75 Mobifone 0931.26.02.93 1.015.000 35 Đặt mua
76 Mobifone 0937.03.05.93 1.150.000 39 Đặt mua
77 Mobifone 0784.78.1993 1.750.000 56 Đặt mua
78 Mobifone 0784.76.1993 1.750.000 54 Đặt mua
79 Mobifone 0931.26.09.93 1.150.000 42 Đặt mua
80 Mobifone 0933.10.06.93 1.150.000 34 Đặt mua
DMCA.com Protection Status