Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0931.21.03.94 1.180.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.30.12.94 1.600.000 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0825.01.06.94 770.000 35 Đặt mua
5 Viettel 0987.03.01.94 1.680.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
9 Vinaphone 0944.09.11.94 1.600.000 41 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.05.02.94 1.600.000 44 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.02.07.94 1.600.000 46 Đặt mua
12 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
14 Viettel 0962.18.03.94 1.680.000 42 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.26.10.94 1.600.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
17 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
18 Viettel 0989.14.05.94 2.800.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0333.07.09.94 1.830.000 38 Đặt mua
20 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
21 Mobifone 0938.04.09.94 1.330.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 0855.09.06.94 910.000 46 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.13.11.94 1.600.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0333.07.08.94 1.830.000 37 Đặt mua
26 Vietnamobile 0583.18.07.94 630.000 45 Đặt mua
27 Viettel 0982.19.01.94 1.680.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
29 Mobifone 0938.08.07.94 1.180.000 48 Đặt mua
30 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
31 Vinaphone 0849.01.03.94 770.000 38 Đặt mua
32 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.09.02.94 1.600.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
35 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
36 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
37 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
38 Vinaphone 0859.09.01.94 770.000 45 Đặt mua
39 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
40 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
41 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
42 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
43 Viettel 0377.290.294 700.000 43 Đặt mua
44 Vinaphone 0888.29.07.94 1.600.000 55 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.19.02.94 910.000 43 Đặt mua
46 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
47 Vinaphone 0945.09.11.94 1.600.000 42 Đặt mua
48 Vinaphone 0853.09.09.94 1.180.000 47 Đặt mua
49 Mobifone 0765.76.1994 1.830.000 54 Đặt mua
50 Viettel 0969.17.03.94 1.750.000 48 Đặt mua
51 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
52 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
53 Mobifone 0786.32.1994 1.830.000 49 Đặt mua
54 Vietnamobile 0583.42.1994 810.000 45 Đặt mua
55 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
56 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
57 Vinaphone 0836.13.10.94 770.000 35 Đặt mua
58 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0984.27.01.94 1.330.000 44 Đặt mua
60 Vinaphone 0888.24.02.94 1.600.000 45 Đặt mua
61 Vinaphone 0829.14.1994 1.830.000 47 Đặt mua
62 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
63 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
64 Viettel 0975.26.12.94 1.680.000 45 Đặt mua
65 Viettel 0974.09.02.94 1.680.000 44 Đặt mua
66 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
67 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
68 Vietnamobile 0567.72.1994 880.000 50 Đặt mua
69 Viettel 0979.24.03.94 1.750.000 47 Đặt mua
70 Mobifone 0786.03.1994 1.830.000 47 Đặt mua
71 Vinaphone 0856.06.11.94 770.000 40 Đặt mua
72 Vinaphone 0835.01.05.94 770.000 35 Đặt mua
73 Mobifone 0938.06.10.94 1.330.000 40 Đặt mua
74 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
75 Mobifone 0937.07.09.94 1.100.000 48 Đặt mua
76 Mobifone 0901.25.11.94 980.000 32 Đặt mua
77 Mobifone 0937.26.10.94 1.100.000 41 Đặt mua
78 Mobifone 0933.20.07.94 1.100.000 37 Đặt mua
79 Mobifone 0785.24.1994 1.750.000 49 Đặt mua
80 Mobifone 0933.24.07.94 1.100.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status