Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0938.06.10.95 1.330.000 41 Đặt mua
2 Mobifone 0703.25.1995 1.680.000 41 Đặt mua
3 Mobifone 0931.21.03.95 1.180.000 33 Đặt mua
4 Mobifone 0707.80.1995 1.180.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 0769.62.1995 1.830.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0385.73.1995 1.830.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 077.5.02.1995 1.900.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0963.05.11.95 1.680.000 39 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.04.09.95 910.000 52 Đặt mua
10 Mobifone 0797.59.1995 1.680.000 61 Đặt mua
11 Vinaphone 0914.28.10.95 1.600.000 39 Đặt mua
12 Mobifone 093.24.1.1995 3.500.000 43 Đặt mua
13 Vinaphone 0944.09.06.95 1.600.000 46 Đặt mua
14 Mobifone 0777.05.1995 1.900.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0333.05.11.95 1.830.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 0948.09.11.95 1.600.000 46 Đặt mua
17 Vietnamobile 0583.47.1995 810.000 51 Đặt mua
18 Vinaphone 0917.08.09.95 1.600.000 48 Đặt mua
19 Viettel 0987.28.07.95 1.680.000 55 Đặt mua
20 Viettel 0333.05.10.95 1.830.000 29 Đặt mua
21 Mobifone 0901.25.09.95 2.050.000 40 Đặt mua
22 Mobifone 0768.75.1995 1.680.000 57 Đặt mua
23 Mobifone 0938.06.11.95 1.330.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0764.98.1995 1.830.000 58 Đặt mua
25 Mobifone 0776.65.1995 1.830.000 55 Đặt mua
26 Vinaphone 0853.09.09.95 1.330.000 48 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.16.07.95 1.600.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0777.020.595 1.980.000 42 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.06.01.95 1.600.000 45 Đặt mua
30 Mobifone 0938.17.02.95 1.330.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0989.14.09.95 2.800.000 54 Đặt mua
32 Mobifone 0703.65.1995 1.830.000 45 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.09.12.95 1.600.000 50 Đặt mua
34 Mobifone 0786.67.1995 1.680.000 58 Đặt mua
35 Vinaphone 0853.41.1995 1.830.000 45 Đặt mua
36 Vinaphone 0914.30.08.95 1.600.000 39 Đặt mua
37 Vinaphone 0849.10.09.95 770.000 45 Đặt mua
38 Vietnamobile 0583.82.1995 810.000 50 Đặt mua
39 Vinaphone 0814.21.02.95 770.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0917.26.11.95 1.600.000 41 Đặt mua
41 Viettel 0388.07.06.95 980.000 46 Đặt mua
42 Mobifone 0769.08.1995 1.830.000 54 Đặt mua
43 Vinaphone 0888.31.10.95 1.600.000 43 Đặt mua
44 Vinaphone 0946.09.11.95 1.600.000 44 Đặt mua
45 Vinaphone 0914.28.02.95 1.600.000 40 Đặt mua
46 Vinaphone 0888.17.03.95 1.600.000 49 Đặt mua
47 Mobifone 0776.17.1995 1.830.000 52 Đặt mua
48 Vinaphone 0829.14.1995 1.830.000 48 Đặt mua
49 Mobifone 0704.41.1995 1.830.000 40 Đặt mua
50 Mobifone 0785.19.1995 1.830.000 54 Đặt mua
51 Vinaphone 0914.28.12.95 1.600.000 41 Đặt mua
52 Viettel 0963.26.06.95 1.680.000 46 Đặt mua
53 Mobifone 0707.32.1995 2.600.000 43 Đặt mua
54 Mobifone 0786.57.1995 1.830.000 57 Đặt mua
55 Mobifone 0784.45.1995 1.830.000 52 Đặt mua
56 Viettel 0977.23.01.95 1.750.000 43 Đặt mua
57 Vinaphone 0915.01.04.95 1.600.000 34 Đặt mua
58 Viettel 0326.30.03.95 980.000 31 Đặt mua
59 Vietnamobile 0583.16.1995 810.000 47 Đặt mua
60 Mobifone 0764.66.1995 2.130.000 53 Đặt mua
61 Mobifone 0934.13.06.95 1.180.000 40 Đặt mua
62 Viettel 0962.05.02.95 1.680.000 38 Đặt mua
63 Mobifone 0798.22.1995 2.130.000 52 Đặt mua
64 Mobifone 0796.03.1995 1.830.000 49 Đặt mua
65 Mobifone 0786.41.1995 1.830.000 50 Đặt mua
66 Mobifone 0766.15.1995 1.830.000 49 Đặt mua
67 Viettel 0962.06.12.95 1.680.000 40 Đặt mua
68 Mobifone 0777.92.1995 3.000.000 56 Đặt mua
69 Viettel 0969.28.04.95 1.750.000 52 Đặt mua
70 Vinaphone 0917.08.07.95 1.600.000 46 Đặt mua
71 Mobifone 0708.76.1995 2.130.000 52 Đặt mua
72 Mobifone 0786.64.1995 1.830.000 55 Đặt mua
73 Vinaphone 0888.25.02.95 1.600.000 47 Đặt mua
74 Mobifone 0937.10.04.95 1.015.000 38 Đặt mua
75 Mobifone 0899.76.1995 2.750.000 63 Đặt mua
76 Mobifone 0937.25.08.95 1.175.000 48 Đặt mua
77 Mobifone 0798.27.1995 1.550.000 57 Đặt mua
78 Mobifone 0937.08.04.95 1.250.000 45 Đặt mua
79 Mobifone 0931.290.295 1.350.000 40 Đặt mua
80 Mobifone 0798.70.1995 1.015.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status