Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0703.221.000 850.000 15 Đặt mua
3 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.15.04.00 840.000 34 Đặt mua
5 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
6 Vinaphone 0853.121.000 910.000 20 Đặt mua
7 Mobifone 0786.100.200 4.000.000 24 Đặt mua
8 Mobifone 0777.05.05.00 1.100.000 31 Đặt mua
9 Mobifone 0798.22.11.00 4.000.000 30 Đặt mua
10 Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 34 Đặt mua
11 Mobifone 0767.100.400 3.300.000 25 Đặt mua
12 Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 31 Đặt mua
13 Mobifone 0764.09.09.00 1.100.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0364.15.1100 740.000 21 Đặt mua
15 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
16 Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0813.27.03.00 770.000 24 Đặt mua
18 Vinaphone 0943.09.08.00 1.250.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0824.141.000 910.000 20 Đặt mua
20 Vinaphone 0846.12.12.00 770.000 24 Đặt mua
21 Vinaphone 0858.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0377.291.000 770.000 29 Đặt mua
24 Vinaphone 0857.14.08.00 770.000 33 Đặt mua
25 Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0972.06.03.00 1.100.000 27 Đặt mua
27 Viettel 0974.09.11.00 1.250.000 31 Đặt mua
28 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
29 Vinaphone 0853.09.09.00 1.180.000 34 Đặt mua
30 Mobifone 0786.100.900 5.000.000 31 Đặt mua
31 Vinaphone 0944.19.11.00 1.250.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0764.271.000 770.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 29 Đặt mua
34 Vietnamobile 0589.07.07.00 600.000 36 Đặt mua
35 Vinaphone 0944.23.11.00 1.250.000 24 Đặt mua
36 Vinaphone 0942.09.08.00 1.250.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
38 Vinaphone 0947.05.11.00 1.250.000 27 Đặt mua
39 Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 30 Đặt mua
40 Mobifone 0764.1111.00 4.500.000 21 Đặt mua
41 Vinaphone 0828.14.01.00 910.000 24 Đặt mua
42 Viettel 0973.06.03.00 1.100.000 28 Đặt mua
43 Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 28 Đặt mua
44 Mobifone 0786.100.600 5.000.000 28 Đặt mua
45 Vinaphone 0813.24.01.00 770.000 19 Đặt mua
46 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
47 Vinaphone 0843.24.03.00 770.000 24 Đặt mua
48 Mobifone 0764.08.08.00 1.100.000 33 Đặt mua
49 Vinaphone 0944.21.11.00 1.250.000 22 Đặt mua
50 Mobifone 0798.100.800 4.000.000 33 Đặt mua
51 Mobifone 0786.28.11.00 910.000 33 Đặt mua
52 Vinaphone 0836.25.04.00 770.000 28 Đặt mua
53 Mobifone 0937.22.11.00 10.000.000 25 Đặt mua
54 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
55 Vinaphone 0846.28.05.00 770.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0798.100.600 5.000.000 31 Đặt mua
57 Vinaphone 0853.100.600 4.000.000 23 Đặt mua
58 Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 29 Đặt mua
59 Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 38 Đặt mua
60 Viettel 0984.05.11.00 1.330.000 28 Đặt mua
61 Mobifone 0774.1111.00 3.000.000 22 Đặt mua
62 Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 38 Đặt mua
63 Mobifone 0773.021.000 770.000 20 Đặt mua
64 Vinaphone 0835.200.900 4.000.000 27 Đặt mua
65 Mobifone 0798.100.300 4.000.000 28 Đặt mua
66 Mobifone 0797.552.000 1.100.000 35 Đặt mua
67 Mobifone 0786.281.000 1.100.000 32 Đặt mua
68 Mobifone 0777.100.600 7.000.000 28 Đặt mua
69 Mobifone 0767.100.500 4.000.000 26 Đặt mua
70 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
71 Mobifone 0767.1111.00 5.500.000 24 Đặt mua
72 Mobifone 0797.002.000 2.050.000 25 Đặt mua
73 Mobifone 0938.271.000 1.180.000 30 Đặt mua
74 Mobifone 0777.061.000 2.050.000 28 Đặt mua
75 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
76 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
77 Vinaphone 0911.21.07.00 1.180.000 21 Đặt mua
78 Viettel 0976.05.11.00 1.250.000 29 Đặt mua
79 Viettel 0364.87.2000 1.680.000 30 Đặt mua
80 Viettel 0384.02.02.00 980.000 19 Đặt mua
DMCA.com Protection Status