Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.1001 1.300.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0784.11.1001 800.000 23 Đặt mua
3 Vinaphone 0947.09.07.01 1.250.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0974.06.01.01 2.800.000 28 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.28.07.01 840.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 0777.02.01.01 1.980.000 25 Đặt mua
7 Vinaphone 0946.03.1001 1.250.000 24 Đặt mua
8 Viettel 0374.31.2001 1.830.000 21 Đặt mua
9 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 31 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.18.05.01 840.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0764.14.2001 1.830.000 25 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0704.101.101 7.000.000 15 Đặt mua
14 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 26 Đặt mua
17 Mobifone 0934.09.01.01 2.500.000 27 Đặt mua
18 Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 36 Đặt mua
19 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
20 Mobifone 0778.98.2001 2.130.000 42 Đặt mua
21 Mobifone 0934.15.01.01 2.050.000 24 Đặt mua
22 Mobifone 0931.16.01.01 2.200.000 22 Đặt mua
23 Vinaphone 0853.09.09.01 980.000 35 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 31 Đặt mua
25 Vinaphone 0948.09.08.01 1.250.000 39 Đặt mua
26 Vinaphone 0945.20.01.01 1.250.000 22 Đặt mua
27 Viettel 0357.52.2001 1.830.000 25 Đặt mua
28 Mobifone 0938.27.01.01 1.680.000 31 Đặt mua
29 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
30 Mobifone 0764.97.2001 1.830.000 36 Đặt mua
31 Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 33 Đặt mua
32 Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 32 Đặt mua
33 Viettel 0984.23.01.01 1.330.000 28 Đặt mua
34 Viettel 0965.10.03.01 1.330.000 25 Đặt mua
35 Vinaphone 0888.04.04.01 1.330.000 33 Đặt mua
36 Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 35 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.09.07.01 1.250.000 36 Đặt mua
38 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
39 Mobifone 0909.261.201 770.000 30 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.06.10.01 1.250.000 26 Đặt mua
41 Mobifone 0767.03.1001 1.330.000 25 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.28.11.01 840.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 38 Đặt mua
44 Mobifone 0796.101.101 7.000.000 26 Đặt mua
45 Vinaphone 0945.18.01.01 1.250.000 29 Đặt mua
46 Mobifone 0707.89.2001 2.600.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 0838.27.03.01 910.000 32 Đặt mua
48 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
49 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
50 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0931.15.01.01 2.200.000 21 Đặt mua
52 Mobifone 0786.01.07.01 980.000 30 Đặt mua
53 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 31 Đặt mua
54 Vinaphone 0944.25.10.01 1.250.000 26 Đặt mua
55 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 28 Đặt mua
56 Mobifone 0786.01.01.01 30.000.000 24 Đặt mua
57 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 32 Đặt mua
58 Vinaphone 0947.19.01.01 1.250.000 32 Đặt mua
59 Viettel 0364.15.0101 980.000 21 Đặt mua
60 Mobifone 0764.07.0101 1.100.000 26 Đặt mua
61 Mobifone 0786.04.0101 1.100.000 27 Đặt mua
62 Mobifone 0785.97.2001 1.830.000 39 Đặt mua
63 Mobifone 0778.78.2001 2.130.000 40 Đặt mua
64 Mobifone 0798.101.101 7.000.000 28 Đặt mua
65 Mobifone 0777.14.01.01 1.980.000 28 Đặt mua
66 Mobifone 0786.01.09.01 980.000 32 Đặt mua
67 Vinaphone 0944.29.01.01 1.250.000 30 Đặt mua
68 Vinaphone 0949.13.02.01 1.100.000 29 Đặt mua
69 Mobifone 0797.94.2001 1.830.000 39 Đặt mua
70 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 26 Đặt mua
71 Mobifone 0784.73.2001 1.830.000 32 Đặt mua
72 Mobifone 0784.201.201 5.800.000 25 Đặt mua
73 Mobifone 0707.86.2001 2.900.000 31 Đặt mua
74 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
75 Vinaphone 0942.09.08.01 1.250.000 33 Đặt mua
76 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 37 Đặt mua
77 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 26 Đặt mua
78 Mobifone 0769.84.2001 1.830.000 37 Đặt mua
79 Vinaphone 0853.07.07.01 980.000 31 Đặt mua
80 Viettel 0365.46.2001 1.830.000 27 Đặt mua
DMCA.com Protection Status