Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.0404 1.450.000 30 Đặt mua
2 Vinaphone 0832.07.05.04 770.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0357.26.2004 1.830.000 29 Đặt mua
4 Mobifone 0703.61.2004 1.830.000 23 Đặt mua
5 Vietnamobile 0584.86.2004 810.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0367.52.2004 1.830.000 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0859.21.09.04 770.000 38 Đặt mua
8 Vinaphone 0942.09.07.04 1.250.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0775.02.01.04 1.100.000 26 Đặt mua
10 Viettel 0358.22.2004 2.130.000 26 Đặt mua
11 Mobifone 0777.63.2004 3.000.000 36 Đặt mua
12 Mobifone 0906.31.04.04 1.180.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0969.27.06.04 1.330.000 43 Đặt mua
14 Mobifone 0707.85.2004 2.600.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0973.140.104 1.100.000 29 Đặt mua
16 Mobifone 0797.71.2004 1.830.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.29.12.04 840.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0353.16.2004 1.830.000 24 Đặt mua
19 Vinaphone 0945.3111.04 630.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 0938.23.04.04 2.050.000 33 Đặt mua
21 Vinaphone 0916.10.04.04 1.600.000 25 Đặt mua
22 Mobifone 0937.24.04.04 1.680.000 33 Đặt mua
23 Mobifone 0778.72.2004 2.130.000 37 Đặt mua
24 Mobifone 0792.03.03.04 1.100.000 28 Đặt mua
25 Viettel 0399.31.2004 1.830.000 31 Đặt mua
26 Vinaphone 0836.72.2004 1.830.000 32 Đặt mua
27 Mobifone 0932.10.04.04 2.050.000 23 Đặt mua
28 Mobifone 0765.32.2004 1.830.000 29 Đặt mua
29 Mobifone 0707.88.2004 3.000.000 36 Đặt mua
30 Mobifone 0785.99.2004 2.130.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0365.46.2004 1.830.000 30 Đặt mua
32 Mobifone 0778.98.2004 2.130.000 45 Đặt mua
33 Vinaphone 0858.05.06.04 910.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0796.06.05.04 980.000 37 Đặt mua
35 Viettel 0377.01.0404 1.100.000 26 Đặt mua
36 Mobifone 0797.17.04.04 1.330.000 39 Đặt mua
37 Mobifone 0785.95.2004 1.830.000 40 Đặt mua
38 Viettel 0353.61.2004 1.830.000 24 Đặt mua
39 Viettel 0377.09.0404 1.100.000 34 Đặt mua
40 Vinaphone 0946.09.07.04 1.250.000 39 Đặt mua
41 Mobifone 0765.81.2004 1.830.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0366.48.2004 1.830.000 33 Đặt mua
43 Viettel 0364.15.0404 740.000 27 Đặt mua
44 Viettel 0352.44.2004 1.830.000 24 Đặt mua
45 Mobifone 0785.29.2004 1.830.000 37 Đặt mua
46 Vinaphone 0947.11.01.04 1.100.000 27 Đặt mua
47 Mobifone 0786.68.2004 2.130.000 41 Đặt mua
48 Vinaphone 0949.39.2004 2.600.000 40 Đặt mua
49 Mobifone 0778.05.05.04 980.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0352.06.2004 1.830.000 22 Đặt mua
51 Vinaphone 0853.09.09.04 980.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 093.21.4.2004 3.300.000 25 Đặt mua
53 Mobifone 07.03.01.2004 5.000.000 17 Đặt mua
54 Mobifone 0786.04.06.04 980.000 35 Đặt mua
55 Vinaphone 0853.07.0404 1.100.000 31 Đặt mua
56 Viettel 0348.11.2004 2.130.000 23 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.07.10.04 840.000 36 Đặt mua
58 Mobifone 0707.32.2004 2.600.000 25 Đặt mua
59 Vinaphone 0949.89.2004 2.280.000 45 Đặt mua
60 Viettel 0388.04.02.04 980.000 29 Đặt mua
61 Mobifone 0798.77.2004 2.130.000 44 Đặt mua
62 Mobifone 0909.31.0404 4.500.000 30 Đặt mua
63 Viettel 0969.29.06.04 1.330.000 45 Đặt mua
64 Viettel 0333.28.2004 3.000.000 25 Đặt mua
65 Viettel 0347.27.2004 1.830.000 29 Đặt mua
66 Mobifone 0778.05.0404 1.100.000 35 Đặt mua
67 Vinaphone 0853.07.07.04 980.000 34 Đặt mua
68 Viettel 0985.69.2004 2.800.000 43 Đặt mua
69 Vinaphone 0889.01.07.04 910.000 37 Đặt mua
70 Vinaphone 0826.31.01.04 770.000 25 Đặt mua
71 Mobifone 0773.98.2004 1.830.000 40 Đặt mua
72 Viettel 0973.09.11.04 1.330.000 34 Đặt mua
73 Vietnamobile 0583.45.2004 810.000 31 Đặt mua
74 Vinaphone 0945.09.07.04 1.250.000 38 Đặt mua
75 Mobifone 0767.47.2004 1.830.000 37 Đặt mua
76 Viettel 097.303.2004 2.800.000 28 Đặt mua
77 Viettel 0984.30.04.04 2.280.000 32 Đặt mua
78 Mobifone 0764.30.10.04 980.000 25 Đặt mua
79 Vinaphone 0828.21.02.04 910.000 27 Đặt mua
80 Mobifone 0775.02.03.04 3.000.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status