Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.88.2006 2.130.000 40 Đặt mua
2 Mobifone 0938.16.06.06 3.300.000 39 Đặt mua
3 Mobifone 0769.60.2006 1.180.000 36 Đặt mua
4 Mobifone 0765.29.2006 1.830.000 37 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.09.12.06 840.000 42 Đặt mua
6 Vietnamobile 0583.32.2006 810.000 29 Đặt mua
7 Mobifone 0931.17.06.06 2.050.000 33 Đặt mua
8 Vietnamobile 0566.36.2006 810.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0777.06.11.06 1.980.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0778.91.2006 2.130.000 40 Đặt mua
11 Mobifone 0764.21.2006 1.830.000 28 Đặt mua
12 Vinaphone 0826.28.10.06 770.000 33 Đặt mua
13 Viettel 0396.38.2006 1.830.000 37 Đặt mua
14 Mobifone 0764.92.2006 1.830.000 36 Đặt mua
15 Mobifone 0765.85.2006 1.830.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0775.02.06.06 1.330.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0348.41.2006 1.830.000 28 Đặt mua
18 Mobifone 0937.22.06.06 2.500.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0912.24.03.06 1.180.000 27 Đặt mua
20 Vinaphone 0824.141.006 700.000 26 Đặt mua
21 Viettel 0344.47.2006 1.830.000 30 Đặt mua
22 Mobifone 0779.07.2006 2.130.000 38 Đặt mua
23 Vietnamobile 0587.47.2006 810.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0354.34.2006 1.830.000 27 Đặt mua
25 Mobifone 0707.86.2006 2.900.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0785.97.2006 1.830.000 44 Đặt mua
27 Mobifone 0775.02.01.06 1.100.000 28 Đặt mua
28 Mobifone 0707.30.2006 1.180.000 25 Đặt mua
29 Mobifone 0777.15.2006 3.000.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 0853.07.07.06 980.000 36 Đặt mua
31 Viettel 0384.40.2006 1.180.000 27 Đặt mua
32 Vinaphone 0947.03.03.06 1.600.000 32 Đặt mua
33 Vinaphone 0857.13.08.06 770.000 38 Đặt mua
34 Mobifone 0798.35.2006 1.830.000 40 Đặt mua
35 Mobifone 0769.63.2006 1.830.000 39 Đặt mua
36 Mobifone 0768.66.2006 2.130.000 41 Đặt mua
37 Viettel 0394.47.2006 1.830.000 35 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.13.12.06 840.000 37 Đặt mua
39 Viettel 0353.46.2006 1.830.000 29 Đặt mua
40 Vinaphone 08.18.01.2006 5.000.000 26 Đặt mua
41 Viettel 0395.04.0606 1.100.000 33 Đặt mua
42 Vinaphone 0846.24.01.06 770.000 31 Đặt mua
43 Mobifone 0785.87.2006 1.830.000 43 Đặt mua
44 Vietnamobile 0587.84.2006 810.000 40 Đặt mua
45 Viettel 0372.79.2006 2.130.000 36 Đặt mua
46 Mobifone 0777.14.06.06 1.980.000 38 Đặt mua
47 Mobifone 0931.13.06.06 3.000.000 29 Đặt mua
48 Mobifone 0774.67.2006 1.830.000 39 Đặt mua
49 Vinaphone 0814.30.03.06 770.000 25 Đặt mua
50 Viettel 0365.46.2006 1.830.000 32 Đặt mua
51 Vietnamobile 0587.51.2006 810.000 34 Đặt mua
52 Mobifone 0775.02.02.06 1.100.000 29 Đặt mua
53 Vinaphone 0949.43.2006 2.600.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 0777.02.06.06 2.280.000 35 Đặt mua
55 Viettel 0395.03.0606 1.330.000 32 Đặt mua
56 Mobifone 0774.15.0606 980.000 36 Đặt mua
57 Vinaphone 0828.15.04.06 910.000 34 Đặt mua
58 Mobifone 0707.89.2006 2.600.000 39 Đặt mua
59 Mobifone 0792.06.12.06 840.000 33 Đặt mua
60 Viettel 0382.07.08.06 980.000 34 Đặt mua
61 Mobifone 0786.70.2006 1.180.000 36 Đặt mua
62 Vinaphone 0853.09.09.06 980.000 40 Đặt mua
63 Viettel 0359.78.2006 1.830.000 40 Đặt mua
64 Mobifone 0703.69.2006 1.830.000 33 Đặt mua
65 Vinaphone 0856.07.06.06 1.330.000 38 Đặt mua
66 Mobifone 0707.33.2006 2.600.000 28 Đặt mua
67 Vinaphone 0911.14.04.06 1.180.000 26 Đặt mua
68 Mobifone 0797.71.2006 1.830.000 39 Đặt mua
69 Mobifone 0931.16.06.06 3.300.000 32 Đặt mua
70 Vinaphone 0912.18.05.06 1.180.000 32 Đặt mua
71 Mobifone 0937.24.06.06 1.900.000 37 Đặt mua
72 Vinaphone 0949.34.2006 2.280.000 37 Đặt mua
73 Viettel 0356.43.2006 1.830.000 29 Đặt mua
74 Mobifone 0786.01.2006 1.830.000 30 Đặt mua
75 Mobifone 0777.96.2006 3.000.000 44 Đặt mua
76 Viettel 0387.22.2006 2.130.000 30 Đặt mua
77 Mobifone 0786.28.06.06 1.100.000 43 Đặt mua
78 Viettel 0396.05.05.06 1.180.000 34 Đặt mua
79 Mobifone 0785.04.05.06 4.500.000 35 Đặt mua
80 Vinaphone 0888.26.08.06 840.000 46 Đặt mua
DMCA.com Protection Status