Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0395.03.0808 1.330.000 36 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
3 Mobifone 0778.05.05.08 980.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0934.09.08.08 2.500.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0377.10.0808 1.100.000 34 Đặt mua
6 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 38 Đặt mua
7 Mobifone 0794.08.04.08 980.000 40 Đặt mua
8 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 28 Đặt mua
9 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
10 Vinaphone 0828.14.11.08 910.000 33 Đặt mua
11 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0786.28.08.08 1.250.000 47 Đặt mua
13 Vinaphone 0837.08.09.08 770.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 0889.02.11.08 910.000 37 Đặt mua
16 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0853.09.09.08 1.180.000 42 Đặt mua
18 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0777.14.08.08 1.980.000 42 Đặt mua
20 Viettel 0397.05.02.08 980.000 34 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0777.08.11.08 1.330.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 38 Đặt mua
24 Mobifone 0775.02.02.08 1.100.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 0775.02.07.08 1.100.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 41 Đặt mua
27 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0777.06.07.08 14.000.000 42 Đặt mua
29 Mobifone 0786.06.07.08 5.800.000 42 Đặt mua
30 Vinaphone 0826.25.04.08 770.000 35 Đặt mua
31 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.23.06.08 840.000 43 Đặt mua
33 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 40 Đặt mua
34 Viettel 0335.27.01.08 980.000 29 Đặt mua
35 Viettel 0348.07.0808 1.330.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
38 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
39 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
40 Mobifone 0932.55.2008 2.500.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0348.11.2008 2.130.000 27 Đặt mua
42 Mobifone 09.3113.08.08 4.500.000 33 Đặt mua
43 Vinaphone 0856.07.09.08 1.330.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 33 Đặt mua
45 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
46 Mobifone 0772.06.07.08 5.800.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0777.06.08.08 2.700.000 43 Đặt mua
48 Vinaphone 0839.08.05.08 980.000 41 Đặt mua
49 Viettel 0328.20.03.08 980.000 26 Đặt mua
50 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
52 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
53 Mobifone 0775.08.11.08 1.330.000 37 Đặt mua
54 Mobifone 0931.16.08.08 2.600.000 36 Đặt mua
55 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
56 Vinaphone 0853.07.0808 1.330.000 39 Đặt mua
57 Vinaphone 0945.02.08.08 1.900.000 36 Đặt mua
58 Mobifone 0794.08.11.08 980.000 38 Đặt mua
59 Mobifone 0797.08.08.08 40.000.000 47 Đặt mua
60 Mobifone 0777.02.08.08 2.280.000 39 Đặt mua
61 Mobifone 0764.12.2008 1.830.000 30 Đặt mua
62 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
63 Mobifone 0775.02.08.08 1.330.000 37 Đặt mua
64 Mobifone 0767.53.2008 1.830.000 38 Đặt mua
65 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
66 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
67 Viettel 0377.04.0808 1.330.000 37 Đặt mua
68 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
69 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 41 Đặt mua
70 Mobifone 0931.17.08.08 2.600.000 37 Đặt mua
71 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 39 Đặt mua
72 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 51 Đặt mua
73 Mobifone 0775.02.01.08 1.100.000 30 Đặt mua
74 Mobifone 0775.13.2008 1.830.000 33 Đặt mua
75 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 36 Đặt mua
76 Mobifone 0789.95.2008 3.000.000 48 Đặt mua
77 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 36 Đặt mua
78 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
79 Mobifone 0797.17.08.08 1.330.000 47 Đặt mua
80 Mobifone 0794.08.09.08 1.180.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status