Sim Năm Sinh 2014

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0399.3.5.2014 2.300.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0344.37.2014 1.190.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0376.87.2014 1.190.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0337.04.2014 1.120.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0345.89.2014 1.330.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 0911.762.014 1.400.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0969.13.2014 2.800.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 0786.36.2014 1.287.500 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0794.71.2014 1.015.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 0937.30.2014 840.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0786.00.2014 1.287.500 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 0785.34.2014 1.287.500 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0792.18.2014 1.287.500 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0792.75.2014 1.287.500 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0899.97.2014 1.362.500 Đặt mua
21 Sim năm sinh Mobifone 0786.14.2014 1.287.500 Đặt mua
22 Sim năm sinh Mobifone 0786.31.2014 1.287.500 Đặt mua
23 Sim năm sinh Mobifone 0908.21.2014 1.362.500 Đặt mua
24 Sim năm sinh Mobifone 0937.70.2014 980.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Mobifone 0797.58.2014 1.287.500 Đặt mua
26 Sim năm sinh Mobifone 0896.87.2014 1.287.500 Đặt mua
27 Sim năm sinh Mobifone 0793.47.2014 1.287.500 Đặt mua
28 Sim năm sinh Mobifone 0798.15.2014 1.287.500 Đặt mua
29 Sim năm sinh Mobifone 0798.46.2014 1.287.500 Đặt mua
30 Sim năm sinh Mobifone 0792.19.2014 1.287.500 Đặt mua
31 Sim năm sinh Mobifone 0937.45.2014 1.015.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Mobifone 0783.58.2014 1.287.500 Đặt mua
33 Sim năm sinh Mobifone 0899.98.2014 1.362.500 Đặt mua
34 Sim năm sinh Mobifone 0899.96.2014 1.287.500 Đặt mua
35 Sim năm sinh Mobifone 0798.22.2014 1.437.500 Đặt mua
36 Sim năm sinh Mobifone 0792.67.2014 1.287.500 Đặt mua
37 Sim năm sinh Mobifone 0792.70.2014 945.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Mobifone 0785.01.2014 1.287.500 Đặt mua
39 Sim năm sinh Mobifone 0792.60.2014 1.287.500 Đặt mua
40 Sim năm sinh Mobifone 0797.45.2014 1.287.500 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2014 : 33d7503e19b511e48b1926c12bc79035