Sim Năm Sinh 2014

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.111.4 1.000.000 29 Đặt mua
2 Vinaphone 0858.06.10.14 910.000 33 Đặt mua
3 Vinaphone 0889.04.02.14 910.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0357.21.12.14 980.000 26 Đặt mua
5 Vinaphone 0914.30.08.14 1.100.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0777.10.12.14 4.500.000 30 Đặt mua
7 Vinaphone 0813.27.05.14 770.000 31 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 46 Đặt mua
9 Mobifone 070.73.11114 2.130.000 25 Đặt mua
10 Mobifone 0777.14.1114 2.280.000 33 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 41 Đặt mua
12 Vinaphone 0848.25.08.14 840.000 40 Đặt mua
13 Vinaphone 0858.10.10.14 980.000 28 Đặt mua
14 Vinaphone 0813.24.06.14 770.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 0846.28.09.14 770.000 42 Đặt mua
16 Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 29 Đặt mua
17 Vinaphone 0947.27.09.14 1.100.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 0857.31.03.14 770.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0945.30.07.14 1.100.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.01.10.14 910.000 32 Đặt mua
21 Vinaphone 0889.02.10.14 910.000 33 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.09.05.14 840.000 43 Đặt mua
23 Vinaphone 0827.22.02.14 770.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 44 Đặt mua
25 Vinaphone 0945.09.11.14 1.250.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 38 Đặt mua
27 Vinaphone 0911.13.08.14 1.180.000 28 Đặt mua
28 Viettel 0969.13.2014 2.800.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.28.05.14 840.000 44 Đặt mua
30 Mobifone 0933.12.08.14 840.000 31 Đặt mua
31 Mobifone 0908.21.2014 1.362.500 27 Đặt mua
32 Mobifone 0933.04.06.14 945.000 30 Đặt mua
33 Mobifone 0937.26.02.14 875.000 34 Đặt mua
34 Mobifone 0908.13.02.14 945.000 28 Đặt mua
35 Mobifone 0908.18.07.14 910.000 38 Đặt mua
36 Mobifone 0908.20.08.14 945.000 32 Đặt mua
37 Mobifone 0908.51.2014 1.450.000 30 Đặt mua
38 Mobifone 0933.25.01.14 910.000 28 Đặt mua
39 Mobifone 0931.25.04.14 910.000 29 Đặt mua
40 Mobifone 0933.15.11.14 1.150.000 28 Đặt mua
41 Mobifone 0793.83.2014 1.287.500 37 Đặt mua
42 Mobifone 0908.12.07.14 1.100.000 32 Đặt mua
43 Mobifone 0933.01.07.14 875.000 28 Đặt mua
44 Mobifone 0933.28.04.14 945.000 34 Đặt mua
45 Mobifone 0785.14.2014 1.287.500 32 Đặt mua
46 Mobifone 0933.12.04.14 875.000 27 Đặt mua
47 Mobifone 0786.00.2014 1.287.500 28 Đặt mua
48 Mobifone 0792.67.2014 1.287.500 38 Đặt mua
49 Mobifone 0792.19.2014 1.350.000 35 Đặt mua
50 Mobifone 0937.30.2014 840.000 29 Đặt mua
51 Mobifone 0908.07.02.14 945.000 31 Đặt mua
52 Mobifone 0937.01.08.14 875.000 33 Đặt mua
53 Mobifone 0937.23.01.14 875.000 30 Đặt mua
54 Mobifone 07862.11114 1.350.000 31 Đặt mua
55 Mobifone 0933.18.08.14 875.000 37 Đặt mua
56 Mobifone 0937.23.08.14 1.100.000 37 Đặt mua
57 Mobifone 0937.18.06.14 1.100.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0899.98.2014 1.362.500 50 Đặt mua
59 Mobifone 0798.46.2014 1.287.500 41 Đặt mua
60 Mobifone 07850.11114 1.450.000 28 Đặt mua
61 Mobifone 0908.28.06.14 875.000 38 Đặt mua
62 Mobifone 0933.29.09.14 875.000 40 Đặt mua
63 Mobifone 0931.27.01.14 945.000 28 Đặt mua
64 Mobifone 0908.20.07.14 875.000 31 Đặt mua
65 Mobifone 0908.27.07.14 1.100.000 38 Đặt mua
66 Mobifone 0933.17.01.14 875.000 29 Đặt mua
67 Mobifone 0901.29.07.14 1.000.000 33 Đặt mua
68 Mobifone 0937.08.05.14 945.000 37 Đặt mua
69 Mobifone 0933.28.02.14 770.000 32 Đặt mua
70 Mobifone 0933.07.05.14 770.000 32 Đặt mua
71 Mobifone 0931.26.04.14 910.000 30 Đặt mua
72 Mobifone 0937.07.03.14 1.100.000 34 Đặt mua
73 Mobifone 0933.21.03.14 910.000 26 Đặt mua
74 Mobifone 0933.20.03.14 945.000 25 Đặt mua
75 Mobifone 0786.38.2014 1.287.500 39 Đặt mua
76 Mobifone 0931.27.12.14 910.000 30 Đặt mua
77 Mobifone 0937.11.02.14 1.100.000 28 Đặt mua
78 Mobifone 0931.20.10.14 875.000 21 Đặt mua
79 Mobifone 0937.30.05.14 945.000 32 Đặt mua
80 Mobifone 0931.27.09.14 1.100.000 36 Đặt mua
DMCA.com Protection Status