Sim Ngũ Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0789.996.555 5.700.000 63 Đặt mua
2 Viettel 09.6116.2277 5.700.000 41 Đặt mua
3 Mobifone 0703.22.8866 8.900.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.50 5.000.000 54 Đặt mua
5 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 07.68.68.68.46 5.500.000 59 Đặt mua
7 Mobifone 07.67.67.67.21 5.500.000 49 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.80 5.500.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 0789.91.8668 6.900.000 62 Đặt mua
10 Mobifone 079.789.6879 9.500.000 70 Đặt mua
11 Mobifone 078.5858.555 7.700.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 07.67.67.67.72 9.000.000 55 Đặt mua
13 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 45 Đặt mua
14 Mobifone 0783.331.555 5.800.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 07.67.67.67.31 5.900.000 50 Đặt mua
16 Viettel 09.8118.4141 5.300.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 07.68.68.68.25 5.500.000 56 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.36 5.500.000 58 Đặt mua
19 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 070.333.999.3 6.500.000 46 Đặt mua
21 Viettel 097.111.3434 6.400.000 33 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.999.3 6.500.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 07.68.68.68.43 5.500.000 56 Đặt mua
24 Mobifone 078.333.8866 7.900.000 52 Đặt mua