Sim Ngũ Quý 3

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim ngũ quý iTelecom 0879.733.333 100.000.000 Đặt mua
2 Sim ngũ quý iTelecom 08760.33333 71.300.000 Đặt mua
3 Sim ngũ quý iTelecom 08769.33333 98.000.000 Đặt mua
4 Sim ngũ quý iTelecom 08764.33333 71.000.000 Đặt mua
5 Sim ngũ quý Vietnamobile 05872.33333 75.400.000 Đặt mua
6 Sim ngũ quý Viettel 034.62.33333 86.000.000 Đặt mua
7 Sim ngũ quý Vietnamobile 05227.33333 81.000.000 Đặt mua
8 Sim ngũ quý Viettel 0358.033333 100.000.000 Đặt mua
9 Sim ngũ quý Viettel 08684.33333 96.500.000 Đặt mua
10 Sim ngũ quý Vietnamobile 0582.733.333 78.500.000 Đặt mua
11 Sim ngũ quý iTelecom 08761.33333 83.600.000 Đặt mua
12 Sim ngũ quý Vietnamobile 05870.33333 71.800.000 Đặt mua
13 Sim ngũ quý Vietnamobile 0588.933.333 97.300.000 Đặt mua
14 Sim ngũ quý iTelecom 08762.33333 99.000.000 Đặt mua
15 Sim ngũ quý iTelecom 087.65.33333 98.200.000 Đặt mua