Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.31.6789 26.000.000 55 Đặt mua
2 iTelecom 0876.75.8888 58.000.000 65 Đặt mua
3 iTelecom 087.66.55.888 18.000.000 61 Đặt mua
4 iTelecom 0876.99.6888 18.000.000 69 Đặt mua
5 iTelecom 0876.37.1111 11.000.000 35 Đặt mua
6 iTelecom 0876.84.6789 25.000.000 63 Đặt mua
7 iTelecom 0876.47.6789 25.000.000 62 Đặt mua
8 iTelecom 0876.568.568 22.000.000 59 Đặt mua
9 iTelecom 087.660.5555 30.000.000 47 Đặt mua
10 iTelecom 0876.94.8888 58.000.000 66 Đặt mua
11 iTelecom 0876.44.3333 23.000.000 41 Đặt mua
12 iTelecom 0876.32.6789 28.000.000 56 Đặt mua
13 iTelecom 0876.70.5555 24.000.000 48 Đặt mua
14 iTelecom 0876.73.8888 58.000.000 63 Đặt mua
15 iTelecom 0878.88.99.88 30.000.000 73 Đặt mua
16 iTelecom 08.7666.3666 33.000.000 54 Đặt mua
17 iTelecom 0876.99.7777 50.000.000 67 Đặt mua
18 iTelecom 08764.00000 38.000.000 25 Đặt mua
19 iTelecom 0876.43.6789 25.000.000 58 Đặt mua
20 iTelecom 0876.99.88.99 22.000.000 73 Đặt mua
21 iTelecom 087.642.1111 11.000.000 31 Đặt mua
22 iTelecom 087.66.22.888 20.000.000 55 Đặt mua
23 iTelecom 0876.71.6789 25.000.000 59 Đặt mua
24 iTelecom 08763.11111 60.000.000 29 Đặt mua