Sim Ngũ Quý 9

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09122.99999 2.222.000.000 59 Đặt mua
2 Viettel 08.665.99999 520.000.000 70 Đặt mua
3 iTelecom 087.68.99999 664.000.000 74 Đặt mua
4 Viettel 09671.99999 1.200.000.000 68 Đặt mua
5 Viettel 097.55.99999 1.900.350.000 71 Đặt mua
6 Viettel 097.38.99999 2.000.000.000 72 Đặt mua
7 Vinaphone 094.92.99999 803.000.000 69 Đặt mua
8 Vinaphone 083.90.99999 550.000.000 65 Đặt mua
9 Vinaphone 085.92.99999 580.000.000 69 Đặt mua
10 Gmobile 099.3499999 750.000.000 70 Đặt mua
11 Vinaphone 08.368.99999 1.999.000.000 70 Đặt mua
12 Vinaphone 08.36799999 482.000.000 69 Đặt mua
13 Viettel 096.71.99999 1.200.000.000 68 Đặt mua
14 Vinaphone 0915.399999 1.110.000.000 63 Đặt mua
15 Máy bàn 024.223.99999 180.000.000 58 Đặt mua
16 Vinaphone 08345.99999 713.000.000 65 Đặt mua
17 Viettel 03535.99999 426.000.000 61 Đặt mua
18 Viettel 09636.99999 2.400.000.000 69 Đặt mua
19 Viettel 032.87.99999 280.000.000 65 Đặt mua
20 Viettel 03597.99999 346.000.000 69 Đặt mua
21 Viettel 03568.99999 2.000.000.000 67 Đặt mua
22 Viettel 037.55.99999 360.000.000 65 Đặt mua
23 Vinaphone 083.95.99999 635.000.000 70 Đặt mua
24 Gmobile 099.3899999 2.250.000.000 74 Đặt mua
25 Viettel 09635.99999 1.510.000.000 68 Đặt mua
26 Viettel 09.765.99999 1.300.000.000 72 Đặt mua
27 Viettel 035.78.99999 380.000.000 68 Đặt mua
28 Viettel 036.96.99999 694.000.000 69 Đặt mua
29 Viettel 03.777.99999 1.350.000.000 69 Đặt mua
30 Vinaphone 08523.99999 389.000.000 63 Đặt mua
31 Vietnamobile 05847.99999 263.000.000 69 Đặt mua
32 Viettel 0357.199999 266.000.000 61 Đặt mua
33 Viettel 038.77.99999 432.000.000 70 Đặt mua
34 Viettel 0988.799999 3.300.000.000 77 Đặt mua
35 Vinaphone 09135.99999 1.890.000.000 63 Đặt mua
36 Viettel 03985.99999 279.000.000 70 Đặt mua
37 Viettel 03296.99999 350.000.000 65 Đặt mua
38 Vinaphone 085.88.99999 800.000.000 74 Đặt mua
39 Viettel 09818.99999 2.370.000.000 71 Đặt mua
40 Viettel 03.552.99999 265.000.000 60 Đặt mua
41 Gmobile 09951.99999 1.200.000.000 69 Đặt mua
42 Viettel 0326.199999 282.000.000 57 Đặt mua
43 Vinaphone 0856.399999 378.000.000 67 Đặt mua
44 Viettel 033.92.99999 350.000.000 62 Đặt mua
45 Máy bàn 024.888.99999 1.200.000.000 75 Đặt mua
46 Mobifone 09097.99999 3.600.350.000 70 Đặt mua
47 Viettel 038.7899999 494.000.000 71 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.499999 647.000.000 73 Đặt mua
49 Máy bàn 024.33.79.9999 201.000.000 64 Đặt mua
50 Viettel 096.97.99999 2.300.350.000 76 Đặt mua
51 Mobifone 09023.99999 1.650.000.000 59 Đặt mua
52 Vinaphone 0833.899999 1.900.000.000 67 Đặt mua
53 Vinaphone 094.83.99999 950.000.000 69 Đặt mua
54 Vietnamobile 05872.99999 184.000.000 67 Đặt mua
55 Viettel 08.666.99999 1.899.350.000 71 Đặt mua
56 Viettel 036.22.99999 568.000.000 58 Đặt mua
57 Viettel 03.688.99999 1.230.000.000 70 Đặt mua
58 Vietnamobile 056.789.9999 7.440.000.000 71 Đặt mua
59 Vinaphone 08496.99999 430.000.000 72 Đặt mua
60 Viettel 09.717.99999 1.999.000.000 69 Đặt mua
61 Vinaphone 091.86.99999 3.000.000.000 69 Đặt mua
62 Mobifone 07777.99999 3.500.000.000 73 Đặt mua
63 Viettel 039.76.99999 200.000.000 70 Đặt mua
64 iTelecom 08760.99999 200.000.000 66 Đặt mua
DMCA.com Protection Status