Sim Taxi ABB.ABB

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 033.268.1982 2.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0389.89.2007 5.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 03.3535.2000 5.000.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 03.6879.1975 2.050.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0395.83.1979 3.900.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 03.3636.1978 3.900.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0359.07.2020 3.500.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 03.9889.2008 5.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 032.682.1977 2.050.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 033.345.2011 5.000.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0345.88.2013 5.000.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 0386.22.1982 5.000.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0359.04.2020 2.500.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0357.97.1994 2.500.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0333.66.2012 5.000.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 0386.77.2018 2.050.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0364.55.1983 2.050.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0339.83.1976 2.500.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0333.95.1975 2.050.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0398.22.1983 3.900.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0372.72.1972 5.000.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 036.456.2007 3.900.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 034.888.1976 3.500.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0388.22.1982 5.000.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0358.22.1981 2.130.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0389.86.2009 2.130.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0387.22.2005 2.130.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0385.88.2006 2.130.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0387.22.2006 2.130.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0372.79.2006 2.130.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0333.28.2004 3.000.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0333.28.1974 3.000.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0333.55.1977 3.000.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0358.22.2004 2.130.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0352.99.2003 2.130.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0333.28.1977 3.000.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0333.28.1976 3.000.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0333.28.1971 3.000.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 0333.43.1975 3.000.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 0333.35.1973 3.000.000 Đặt mua