Sim Taxi ABB.ABB

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 03.29.11.2008 20.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 03.8888.1971 28.500.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 033.989.1999 29.600.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 03.7777.1985 23.500.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 03.8888.2012 28.500.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 034567.1990 22.200.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0389.77.1999 20.000.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 034567.1996 41.700.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0333.331.994 42.000.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 033.44.11.999 20.900.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0384.20.20.20 24.700.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 03.3636.1979 20.000.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 038888.2019 40.000.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 03.5959.1999 35.000.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0387.99.1999 42.500.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 03.5555.2016 28.100.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0359.55.1999 20.000.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 034567.1980 26.600.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 03333.8.2000 24.700.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 037.55.11999 21.000.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0388.19.1999 25.600.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 03.6666.1992 23.600.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 03.6789.1982 23.300.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 033333.1975 21.800.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 0386.79.1999 20.400.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 033.333.2017 39.600.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0339.99.2016 20.900.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0373.191.999 20.900.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 0385.20.20.20 24.700.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 033333.2014 20.000.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0396.20.2020 41.000.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 033.666.1995 23.500.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0333.19.1979 20.000.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 034567.1981 25.000.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0364.19.1999 38.000.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0393.991.991 29.200.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 03.4567.1975 20.000.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 03.5555.2003 33.000.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 037.66.11999 24.200.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 03.29.04.1999 22.900.000 Đặt mua