Sim Taxi ABB.ABB

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim tứ quý Viettel 0366.99.6666 168.000.000 Đặt mua
2 Sim tứ quý Viettel 038.5558888 288.000.000 Đặt mua
3 Sim ông địa Viettel 0358.244.078 700.000 Đặt mua
4 Sim ông địa Viettel 0353.12.4078 1.600.000 Đặt mua
5 Sim ông địa Viettel 0355.22.4078 2.500.000 Đặt mua
6 Sim ông địa Viettel 033.898.4078 2.050.000 Đặt mua
7 Sim tứ quý Viettel 0343.66.7777 45.000.000 Đặt mua
8 Sim tứ quý Viettel 0374.16.5555 35.000.000 Đặt mua
9 Sim tứ quý Viettel 0352.17.5555 35.000.000 Đặt mua
10 Sim tứ quý Viettel 0352.64.9999 60.000.000 Đặt mua
11 Sim tứ quý Viettel 0359.24.8888 60.000.000 Đặt mua
12 Sim tứ quý Viettel 0395.70.6666 45.000.000 Đặt mua
13 Sim tứ quý Viettel 0346.23.7777 36.000.000 Đặt mua
14 Sim tứ quý Viettel 0376.99.8888 100.000.000 Đặt mua
15 Sim tứ quý Viettel 0378.76.7777 45.000.000 Đặt mua
16 Sim tứ quý Viettel 03.59.55.9999 235.000.000 Đặt mua
17 Sim tứ quý Viettel 039.909.7777 66.500.000 Đặt mua
18 Sim tứ quý Viettel 039.919.7777 65.400.000 Đặt mua
19 Sim tứ quý Viettel 036.579.7777 74.200.000 Đặt mua
20 Sim đặc biệt Viettel 0333.09.4953 1.950.000 Đặt mua
21 Sim đặc biệt Viettel 0356.75.4953 1.600.000 Đặt mua
22 Sim đặc biệt Viettel 0336.92.4953 1.950.000 Đặt mua
23 Sim đặc biệt Viettel 0387.11.4953 1.600.000 Đặt mua
24 Sim đặc biệt Viettel 0335.17.4953 1.600.000 Đặt mua
25 Sim đặc biệt Viettel 0393.20.4953 1.600.000 Đặt mua
26 Sim đặc biệt Viettel 0386.97.4953 1.600.000 Đặt mua
27 Sim đặc biệt Viettel 0385.23.4953 1.600.000 Đặt mua
28 Sim đặc biệt Viettel 0368.36.4953 2.300.000 Đặt mua
29 Sim đặc biệt Viettel 0398.84.4953 1.600.000 Đặt mua
30 Sim tứ quý Viettel 038.777.8888 222.000.000 Đặt mua
31 Sim tứ quý Viettel 03.6669.6666 245.000.000 Đặt mua
32 Sim tứ quý Viettel 036.991.9999 200.000.000 Đặt mua
33 Sim tứ quý Viettel 0365.88.9999 260.000.000 Đặt mua
34 Sim tứ quý Viettel 038.777.9999 295.000.000 Đặt mua
35 Sim tứ quý Viettel 0335.88.9999 212.000.000 Đặt mua
36 Sim tứ quý Viettel 032.777.9999 279.000.000 Đặt mua
37 Sim tứ quý Viettel 039.777.8888 222.000.000 Đặt mua
38 Sim tứ quý Viettel 034.252.1111 16.000.000 Đặt mua
39 Sim tứ quý Viettel 0356.55.8888 117.000.000 Đặt mua
40 Sim đặc biệt Viettel 03458.777.49 973.000 Đặt mua