Sim Taxi ABB.ABB

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0981.981.981 399.000.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Mobifone 090.670.1999 20.000.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Mobifone 077777.1975 29.000.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Mobifone 077777.1976 29.000.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Mobifone 077777.1991 45.000.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Mobifone 077777.1983 35.000.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Mobifone 07777.61.999 32.000.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Mobifone 0938.471.999 20.000.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Mobifone 077777.1984 35.000.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Mobifone 077777.1980 35.000.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Mobifone 077777.1981 35.000.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Mobifone 0933.461.999 20.000.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Mobifone 093.854.1999 20.000.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Mobifone 0938.431.999 20.000.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Mobifone 077777.1993 45.000.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Mobifone 0938.461.999 20.000.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Mobifone 0931.451.999 20.000.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Mobifone 0785.20.20.20 33.000.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 082.886.1999 41.300.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Vinaphone 082.88.11.999 41.800.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Vinaphone 082.345.1999 41.400.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Vinaphone 0823.93.1999 26.600.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Vinaphone 081.444.1.999 20.000.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Vinaphone 085.333.1.999 22.800.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 0828.98.1999 41.200.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Vinaphone 08.5678.1998 20.900.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 085.345.1999 26.300.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Vinaphone 085.979.1999 26.200.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Vinaphone 083.567.1999 24.500.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 0828.91.1999 28.000.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Vinaphone 085.668.1999 26.300.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vinaphone 085.939.1999 26.200.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 083.688.1999 32.800.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 09.7777.2009 28.500.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 08.28.06.1999 24.700.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 085.808.1999 26.300.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 082.818.1999 37.600.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Vinaphone 082.555.1999 32.900.000 Đặt mua