Sim Taxi ABB.ABB

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0984.88.99.88 125.000.000 71 Đặt mua
2 Viettel 0979.99.9933 135.000.000 67 Đặt mua
3 Viettel 03777777.22 118.000.000 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0922.99.7799 235.000.000 63 Đặt mua
5 Viettel 0976.998899 266.000.000 74 Đặt mua
6 Viettel 0981.7777.99 129.000.000 64 Đặt mua
7 Mobifone 0936.88.33.88 129.000.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0972.998899 293.000.000 70 Đặt mua
9 Viettel 0961.66.6699 205.000.000 58 Đặt mua
10 Mobifone 0938.7777.99 160.000.000 66 Đặt mua
11 Vietnamobile 0929.88.99.88 127.000.000 70 Đặt mua
12 Viettel 096.7997799 139.000.000 72 Đặt mua
13 Mobifone 0707.77.7700 350.000.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0909.99.3399 399.000.000 60 Đặt mua
15 Viettel 0968.3333.88 161.000.000 51 Đặt mua
16 Vinaphone 0916.11.1166 135.000.000 32 Đặt mua
17 Viettel 098818.8899 120.000.000 68 Đặt mua
18 Viettel 0989.33.3388 145.000.000 54 Đặt mua
19 Viettel 0985.99.77.99 159.000.000 72 Đặt mua
20 Mobifone 0902.5555.66 105.000.000 43 Đặt mua
21 Viettel 0988.28.8899 109.000.000 69 Đặt mua
22 Viettel 0966.99.0099 182.000.000 57 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.88.8899 188.000.000 68 Đặt mua
24 Mobifone 0932.99.7799 130.000.000 64 Đặt mua
25 Mobifone 0778.88.9988 119.000.000 72 Đặt mua
26 Viettel 0988.66.11.66 111.000.000 51 Đặt mua
27 Mobifone 093.52.888.44 104.900.000 51 Đặt mua
28 Gmobile 05.999999.77 222.000.000 73 Đặt mua
29 iTelecom 087.88888.99 132.000.000 73 Đặt mua
30 Mobifone 0788.88.9988 169.000.000 73 Đặt mua
31 Vietnamobile 092.5555599 100.000.000 54 Đặt mua
32 Viettel 0988.99.33.99 255.000.000 67 Đặt mua
33 Mobifone 079.66666.99 159.000.000 64 Đặt mua
34 Viettel 09.6969.8899 110.000.000 73 Đặt mua
35 Viettel 03333333.22 200.000.000 25 Đặt mua
36 Viettel 0976.7777.99 160.000.000 68 Đặt mua
37 Viettel 03.77777799 248.000.000 63 Đặt mua
38 Vinaphone 0828.88.9988 134.000.000 68 Đặt mua
39 Vinaphone 0848.88.8822 162.000.000 56 Đặt mua
40 Viettel 09.666666.33 368.000.000 51 Đặt mua
41 Vinaphone 0913.77.7799 179.000.000 59 Đặt mua
42 Mobifone 0899.899.988 117.000.000 77 Đặt mua
43 Vinaphone 094.7888899 150.000.000 70 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.22.99.88.99 156.000.000 65 Đặt mua
45 Mobifone 0932.6666.99 105.000.000 56 Đặt mua
46 Vinaphone 0848.88.8899 300.000.000 70 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.88.8811 288.000.000 58 Đặt mua
48 Vinaphone 0911.998899 162.350.000 63 Đặt mua
49 Vinaphone 0815.99.8899 133.000.000 66 Đặt mua
50 Mobifone 0907.99.77.99 190.000.000 66 Đặt mua
51 Viettel 0988.999966 150.000.000 73 Đặt mua
52 Mobifone 0903.2222.99 139.000.000 38 Đặt mua
53 Mobifone 0779.99.8899 139.000.000 75 Đặt mua
54 Mobifone 089.66666.99 148.000.000 65 Đặt mua
55 Viettel 0977.99.33.99 199.000.000 65 Đặt mua
56 Vinaphone 091.7.99.77.99 168.000.000 67 Đặt mua
57 Vinaphone 0886.8888.99 148.000.000 72 Đặt mua
58 Viettel 0979.777799 495.000.000 71 Đặt mua
59 Vinaphone 08888888.33 387.000.000 62 Đặt mua
60 Viettel 0333.33.3366 570.000.000 33 Đặt mua
61 Mobifone 090.9966699 139.000.000 63 Đặt mua
62 Vinaphone 0855.55.5599 200.000.000 56 Đặt mua
63 Vinaphone 0833.99.7799 216.000.000 64 Đặt mua
64 Viettel 0962.22.2299 180.000.000 43 Đặt mua
65 Mobifone 07.79.7777.99 150.000.000 69 Đặt mua
66 Vinaphone 0848.88.8800 160.000.000 52 Đặt mua
DMCA.com Protection Status