Sim Taxi ABB.ABB

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0896.71.11.02 1.690.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0896.72.11.02 1.590.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 0896.74.11.02 1.290.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0789.66.11.02 2.890.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0939.50.11.02 2.390.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0898.80.11.02 1.890.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 0896.73.11.02 1.590.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0896.70.11.02 1.590.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0907.54.11.02 1.890.000 29 Đặt mua
10 Mobifone 0898.81.11.02 1.890.000 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0829.73.1102 1.290.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0815.80.1102 1.290.000 26 Đặt mua
13 Vinaphone 0856.39.2204 629.000 39 Đặt mua
14 Vinaphone 082.464.1102 699.000 28 Đặt mua
15 Vinaphone 0842.78.1102 1.290.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0943.304.404 1.990.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0859.861.618 699.000 52 Đặt mua
18 Vinaphone 0838.892.204 629.000 44 Đặt mua
19 Vinaphone 0824.85.1102 699.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0856.832.204 629.000 38 Đặt mua
21 Vinaphone 0859.802.204 629.000 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0833.85.1102 1.290.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0815.844.404 699.000 38 Đặt mua
24 Vinaphone 0944.992.204 629.000 43 Đặt mua