Sim Taxi ABB.ABB

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.2020 1.150.000 32 Đặt mua
2 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 078.333.2020 980.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 24 Đặt mua
5 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000 65 Đặt mua
6 Viettel 0971.19.0303 1.600.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0971.13.0202 1.600.000 25 Đặt mua
8 Mobifone 079.222.0404 1.450.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
11 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.1975 2.650.000 38 Đặt mua
13 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 34 Đặt mua
14 Mobifone 079.345.2020 1.100.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 079.222.1001 1.300.000 24 Đặt mua
16 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
17 Mobifone 078.333.1979 2.000.000 50 Đặt mua
18 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
19 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
20 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 078.345.1979 3.900.000 53 Đặt mua
22 Mobifone 079.8181.979 4.000.000 59 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua